14 maja zapraszamy na otwarcie dwóch wystaw. Koniecznie trzeba je zobaczyć !!

Serdecznie zapraszamy w niedzielę, tj. 14 maja o godzinie 12.00 na otwarcie dwóch wystaw " Sielskie klimaty na przestrzeni lat ", i " Zofia Rydet. Zapis socjologiczny ".

Wystawa " Zofia Rydet. Zapis socjologiczny "

Jedna z najwybitniejszych postaci fotografii polskiej. Podobnie jak większość twórców powojennych, autorka „Zapisu socjologicznego” do fotografii dochodziła drogą amatora: poprzez namiętne fotografowanie, spotkania, dyskusje, wzajemną krytykę w gronie zapaleńców. Może to właśnie sprawiło, że dzieło Zofii Rydet nie zna ograniczeń; wzięło się z potrzeby, nie z kalkulacji. Już w wieku bardzo dojrzałym – w momencie sprecyzowania koncepcji Zofia Rydet miała 67 lat – zaczęła tworzyć swoje opus magnum: „Zapis socjologiczny”, cykl niemający odpowiednika w polskiej fotografii, gigantycznych rozmiarów portret ludzkiej rodziny we wnętrzu. Kontynuowała go wszędzie, gdzie się znalazła, przełamując własną słabość. „Zapis” to kilkanaście tysięcy negatywów, w olbrzymiej części niewykorzystanych, bo nie starczyło życia na pracę. Pierwsze precyzyjne notatki autorki dotyczące prac nad „Zapisem socjologicznym” pochodzą z 1978 roku. Pierwszy pomysł na cykl powstał już w latach 60., jednak dość obszerny materiał fotograficzny z wcześniejszego okresu twórczości – w dużej mierze spełniający założenia „Zapisu” – nie został do niego włączony. Na główny trzon całego zbioru – obrazy określane jako ujęcia kanoniczne – złożyły się wizerunki mieszkańców wsi i miast, powstałe w różnych rejonach Polski oraz za granicą. Łączy je ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi – pojedynczo, w parach lub w grupie, na tle wybranej ściany ich mieszkania. Fotografie wykonano przy użyciu lampy błyskowej, z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak największej głębi ostrości. Cykl, na który złożyło się także kilka mniejszych, dopełniających zestawów fotografii („Obecność”, „Mit fotografii”, „Kobiety na progach”, „Zawody”), kontynuowany był przez artystkę aż do lat 90.

W całości zdigitalizowany cykl - ponad 12 000 zdjęć można oglądać na www.zofiarydet.com.


Wystawa " Sielskie klimaty na przestrzeni lat "

Piknik malarski „Sielskie Klimaty” odbywający się przez 11 lat na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” był cykliczną imprezą rozwijającą aktywność twórczą dzieci i młodzieży w zakresie malarstwa, zakładającą wykonywania prac plastycznych w plenerze, umożliwiającą poszukiwania inspiracji w istniejących obiektach architektonicznych. Działania te miały również na celu popularyzację zbiorów skansenu chorzowskiego, a tym samym kultury materialnej dawnych wieków na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Na wystawie zobaczymy obrazy z tego okresu.