Aktualności

Informujemy!!

W związku z odbywającą się na terenie Muzeum imprezą " Śląskie Gody " informujemy, że kasa i brama od ulicy Kadeckiej jest czynna i otwierana w godzinach:10.30 - 11.00 - wejście na Mszę Świętą (bezpłatne) 12.30 - 13.00, 15.15 - 16.00. Dodatkowo 18.00 - 19.00