Zapraszamy na konferencję "WIEŚ ZAGINIONA" - 16-17 października 2014 r.

„Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pn.
„Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”, która odbędzie się w Chorzowie, w siedzibie Muzeum, w dniach 16-17 października 2014 r.

PLAN KONFERENCJI:

Czwartek, 16 października 2014 r. 

9.00-10.00 
Rejestracja uczestników 

10.00-10.15 
Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników przez Dyrektora MGPE w Chorzowie - Andrzeja Sośnierza 

10.15-10.45 dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”) 
Zapadłe karczmy, zatopione kościoły, rozbrzmiewające spod ziemi dzwony – zaginione miejsca w folklorze narracyjnym 

10.45-11.15 dr Michał Wojenka (Uniwersytet Jagielloński) 
Osadnictwo wiejskie na terenie zachodniej Małopolski u schyłku wczesnego średniowiecza. Przykład osad w Targowisku i Zagórzu, pow. Wieliczka 

11.15-11.45 dr Dominik Nowakowski, dr Justyna Kolenda (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział we Wrocławiu) 
Stary Lubin: Gród - osada targowa – wieś 

11.45-12.00 
Dyskusja 

12.00-12.20 
Przerwa kawowa 

12.20-12.50 PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. (Karlova Universita, Praga, Republika Czeska) 
Ekonomický systém vsí v horských oblastech (Česko) 

12.50-13.20 Mgr. Jana Mazáčková Ph.D., Mgr. Kateřina Doležalová, Mgr. Jakub Těsnohlídek (Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska) 
Zaniklé středověké vesnice na Moravě, dějiny bádání a stav výzkumu 

13.20-13.50 dr Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski) 
Opuszczone wsie Ziemi Kłodzkiej - metodyka i stan badań 


13.50-14.05 
Dyskusja 

14.05-15.05 
Przerwa obiadowa 

15.05-15.35 mgr Marcin Krzepkowski (Pracownia Dokumentacji Archeologicznej Marcin Krzepkowski) 
Swanow - Zaginiona wieś wielkopolska z XIII wieku 

15.35-16.05 dr Jacek Szczurowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Paweł Konczewski (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „Antiqua" Paweł Konczewski), mgr Maksym Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Wroniecki (Uniwersytet Warszawski), mgr Paweł Zawadzki 
Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach 

16.05-16.35 mgr Maria Legut-Pintal (Politechnika Wrocławska), dr Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński) 
Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich - stan i perspektywy badań 

16.35-16.50 
Dyskusja 

16.50-17.05 
Przerwa kawowa 

17.05-17.35 PhDr. Marián Liščák (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Słowacja) 
Archívne pramene dôležité pre výskum neznámych dejín kysuckých dedín na konci feudalizmu 

17.35-17.50 dr hab. Krystyna Bałaga, dr Grzegorz Janicki, mgr Magdalena Zając (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Transformacja krajobrazu wsi podmiejskiej Panieńszczyna w okolicach Lublina 

17.50-18.20 mgr Maria Kulczyk (Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku) 
Odmy zaginione? O zmianach społeczno-kulturowych wsi 

18.20-18.35 prof. dr hab. Maria Łanczont, dr Anna Godlewska, dr Grzegorz Janicki, mgr Monika Pietruczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Rewitalizacja krajobrazu doliny Giełczwi na przykładzie wsi Wygnanowice (Wyżyna Lubelska) 

18.35-18.50 
Dyskusja 


Piątek, 17 października 2014 r. 

9.00-9.15 dr hab. Wojciech Blajer (Uniwersytet Jagielloński) 
Zakrzacze koło Łańcuta - czyli o pożytku z lektury wiejskich ksiąg sądowych 

9.15-9.45 dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) 
Zaginione, zapomniane. Osady młyńskie i ich funkcjonowanie na podstawie wybranych przykładów 

9.45-10.15 dr Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr hab. Wojciech Blajer (Uniwersytet Jagielloński) 
Zanikłe miejscowości w okolicach Pruchnika w dawnej ziemi przemyskiej 

10.15-10.45 mgr Piotr Adam Grządziel (Polski Klub Alpejski) 
Zaginiona tożsamość (wsie rusińskie z Przemyskiego) 

10.45-11.05 
Dyskusja 

11.05-11.25 
Przerwa kawowa 

11.25-11.55 dr Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski) 
Wokół zagadkowego Judenberg pod Głogowem - problem średniowiecznych i nowożytnych "osad żydowskich" w Europie środkowo-wschodniej 

11.55-12.25 dr Jerzy Horwat (Ruda Śląska) 
Dziećkowice? - zaginiona dzielnica Mikołowa w świetle najnowszych badań naukowych 

12.25-12.55 mgr Marcin Wądołowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 
"Wuest Jakubowitz" - mity i fakty dotyczące lokalizacji zaginionej wsi Jakubowice 

12.55-13.25 mgr Robert Sikorski (Uniwersytet Wrocławski) 
Sprawa wsi Newlende alias Herczigswalde w dystrykcie legnickim 

13.25-13.45 
Dyskusja 

13.45-15.00 
Przerwa obiadowa 

15.00-15.30 dr Janusz Kamocki (Kraków) 
Derenk i Derenczanie – losy polskiej wsi na Węgrzech 

15.30-16.00 mgr Danuta Cholewa (Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach) 
Nieboczowy i Ligota Tworkowska vs Racibórz Dolny. Przesiedlenie inwestycyjne w ujęciu antropologicznym 

16.00-16.15 dr Przemysław Nocuń (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / Uniwersytet Jagielloński) 
Próba rekonstrukcji rozplanowania średniowiecznej wsi w obrębie dzisiejszej konurbacji górnośląskiej na przykładzie wsi Ruda 

16.15-16.45 
Dyskusja i podsumowanie konferencji. 

Plan konferencji