Informacje dla czytelników

Tom 1 (poniżej w załączniku spis treści) - cena: 18,90 zł (po bonifikacie 50%)

Tom 2 (poniżej w załączniku spis treści) - cena: 19,75 zł (po bonifikacie 50%)

Tom 3 (poniżej w załączniku spis treści) - cena: 39,50 zł

Tom 4 (poniżej w załączniku spis treści) - cena 39,50 zł

Możliwość zakupu:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

tel. 32 241 07 18, faks: 32 241 55 01

www.muzeumgpe-chorzow.pl 

sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl