Konferencje naukowe

Konferencja naukowa pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych, organizowaną przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 21-22 czerwca 2017 roku.

Poniżej w załączniku program konferencji:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniu 16 listopada 2017 roku.

W obszarze zainteresowań organizatorów konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 21-22 czerwca 2017 roku. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej w plikach do pobrania.

Szczegółowy komunikat, zaproszenie i formularz zgłoszeniowy:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/ladami-przeszoci-genealogia-genetyczna-w-badaniach-pradziejowych-i-historycznych

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierzają zorganizować w dniu 8 grudnia bieżącego roku kolejną jednodniową sesję konserwatorską poświęconą tym razem szeroko pojętym zagadnieniom konserwacji, eksponowania, zabezpieczania i przechowywania zabytków metalowych.

Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania sesji są: konserwacja okutej skrzyni prowadzona przez pracownię Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz prace przeprowadzone przez Muzeum Górnictwa Węglowego. Ponieważ sesje konserwatorskie w MGPE stały się forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów – konserwatorów praktyków, pracowników muzeów oraz reprezentantów służb konserwatorskich, chcielibyśmy by w jej trakcie zostało poruszone szerokie spektrum tematów – od teorii konserwacji, poprzez prezentację konkretnych realizacji do problemów związanych z ekspozycją, zabezpieczeniem i przechowywaniem zabytków metalowych.

Szczegółowy komunikat oraz formularz zgłoszeniowy:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/iv-sesja-konserwatorska 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału
II międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu WIEŚ ZAGINIONA pn. „Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania”,
która odbędzie się w Chorzowie w dniach 16-17 listopada 2016 r.

Inspiracją do zorganizowania drugiej już konferencji ruralistycznej z cyklu „Wieś zaginiona” jest duże zainteresowanie tematyką, a także wystąpieniami, zaprezentowanymi podczas pierwszej edycji konferencji w 2014 roku. Znaczenie ma też fakt, że w bieżącym roku planowane jest wydanie publikacji podsumowującej wygłoszone wówczas analizy.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (czasopismo punktowane) lub dedykowanym tomie monograficznym.

Szczegółowy komunikat oraz formularz zgłoszeniowy:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/konferencja-wie-miniona 

Zapraszamy na sesję poświęconą genealogii genetycznej. 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz  Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają na sesję poświęconą genealogii genetycznej, która odbędzie się w siedzibie Muzeum, 11 kwietnia 2016 roku, o godzinie 16.00. Podczas spotkania zostaną wygłoszone prelekcje: „Zastosowanie badań genetycznych w historii, archeologii i genealogii” – dr. Łukasza Lubicza Łapińskiego oraz „Genealogia genetyczna: co DNA mówi o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości?” – Eryka Jana Grzeszkowiaka.

 Więcej informacji pod numerami tel.: +48 32 450 27 04 do 06; +48 32 241 07 18 wewn. 200.

Jednym z głównych wyznaczników odrębności regionu jest strój ludowy, będący do dziś bodaj najbardziej reprezentacyjnym elementem tradycyjnej kultury lokalnej. Kształtowana przez pokolenia jego struktura stała się symbolicznym kodem, wyrażającym system wartości, reguły zachowania, rytuał. Jako rodzaj medium komunikacyjnego strój informował o społecznej pozycji i obrzędowej roli noszącego, był wyrazem prestiżu, odrębności i przynależności do danej grupy społecznej i regionalnej, pełnił funkcje religijne, magiczne, erotyczne i estetyczne.

Motywy dekoracyjne w strojach ludowych, wykorzystanie materiałów i technik, kryteria formalne, które kształtowały estetyczny i artystyczny charakter zdobień – to główne tematy konferencji „Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem i sztuką” na którą serdecznie zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy poniżej:Sesja konserwatorska "Drewno polichromowane. Konserwacja, badania, zachowanie"

Dyrektor "Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zaprasza na sesję konserwatorską "Drewno polichromowane. Konserwacja, badania, zachowanie" oraz na otwarcie wystawy "Drewno polichromowane - kilka słów o konserwacji" w dniu 3 grudnia 2015 roku w siedzibie Muzeum.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00. Bilety w cenie 6 zł i 8 zł.

Program spotkania w załączniku.

Pliki do pobrania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdyscyplinarna konferencja naukowa, pt.

SIEDZIBY SZLACHTY GÓRNOŚLĄSKIEJ

OD XVIII DO POCZĄTKU XX WIEKU…

HISTORIA, ARCHITEKTURA, GOSPODARKA, STOSUNKI SPOŁECZNE

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Chorzów, 5 listopada 2015 roku

Już niebawem, 5 listopada 2015 roku, w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa: Siedziby szlachty górnośląskiej od XVIII do początku XX wieku. Historia, architektura, gospodarka, stosunki społeczne.

Inspiracją do zorganizowania konferencji jest planowana rekonstrukcja na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” górnośląskiego dworu wraz z jego otoczeniem. W referatach zaprezentowane zostaną wyniki badań z całego historycznego obszaru Górnego Śląska. Zakres czasowy obejmuje wiek XVIII do początku XX wieku. Przedstawione zostaną materiały podejmujące temat sposobu funkcjonowania i przekształcania się obszarów i zabudowań dworskich, ich zaplecza gospodarskiego, a także wzajemnych relacji i zależności pomiędzy właścicielami ziemskimi a ich pracownikami oraz mieszkańcami podlegających im wsi. Wśród zagadnień znajdzie się także życie codzienne oraz historia rodzin szlacheckich.

Program konferencji do pobrania poniżej:

Muzeum  „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej, pt.

SIEDZIBY SZLACHTY GÓRNOŚLĄSKIEJ OD XVIII DO POCZĄTKU XX WIEKU…HISTORIA, ARCHITEKTURA, GOSPODARKA, STOSUNKI SPOŁECZNE

Chorzów, 5 listopada 2015 roku. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo powyżej.