Konferencje i spotkania

Konferencja naukowa pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych

 

 

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych, organizowaną przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 21-22 czerwca 2017 roku.

Poniżej w załączniku program konferencji:

Konferencja interdyscyplinarna " Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim "

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniu 16 listopada 2017 roku.

W obszarze zainteresowań organizatorów konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zapraszają 8 grudnia 2016 roku na czwartą już jednodniową sesję konserwatorską, poświęconą tym razem szeroko pojętym zagadnieniom konserwacji eksponowania, zabezpieczania i przechowywania zabytków metalowych.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://muzeumgpe-chorzow.pl/iv-sesja-konserwatorska-metal

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w II międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu WIEŚ ZAGINIONA pn. „Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania”, która odbędzie się w Chorzowie, w siedzibie Muzeum w dniach 16-17 listopada 2016 r.

Inspiracją do zorganizowania drugiej już konferencji ruralistycznej z cyklu „Wieś zaginiona” jest duże zainteresowanie tematyką, a także wystąpieniami, zaprezentowanymi podczas pierwszej edycji konferencji w 2014 roku. Znaczenie ma też fakt, że w bieżącym roku planowane jest wydanie publikacji podsumowującej wygłoszone wówczas analizy.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (czasopismo punktowane) lub dedykowanym tomie monograficznym. Termin przesyłania artykułów upływa 31 marca 2017 roku.

Więcej na:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/konferencja-wie-miniona

Zapraszamy na sesję poświęconą genealogii genetycznej

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz  Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają na sesję poświęconą genealogii genetycznej, która odbędzie się w siedzibie Muzeum, 11 kwietnia 2016 roku, o godzinie 16.00. Podczas spotkania zostaną wygłoszone prelekcje: „Zastosowanie badań genetycznych w historii, archeologii i genealogii” – dr. Łukasza Lubicza Łapińskiego oraz „Genealogia genetyczna: co DNA mówi o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości?” – Eryka Jana Grzeszkowiaka.

 Więcej informacji pod numerami tel.: +48 32 450 27 04 do 06; +48 32 241 07 18 wewn. 200.


Konferencja „Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem i sztuką”

Jednym z głównych wyznaczników odrębności regionu jest strój ludowy, będący do dziś bodaj najbardziej reprezentacyjnym elementem tradycyjnej kultury lokalnej. Kształtowana przez pokolenia jego struktura stała się symbolicznym kodem, wyrażającym system wartości, reguły zachowania, rytuał. Jako rodzaj medium komunikacyjnego strój informował o społecznej pozycji i obrzędowej roli noszącego, był wyrazem prestiżu, odrębności i przynależności do danej grupy społecznej i regionalnej, pełnił funkcje religijne, magiczne, erotyczne i estetyczne.

Motywy dekoracyjne w strojach ludowych, wykorzystanie materiałów i technik, kryteria formalne, które kształtowały estetyczny i artystyczny charakter zdobień – to główne tematy konferencji „Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem i sztuką” na którą serdecznie zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy poniżej:
Sesja konserwatorska "Drewno polichromowane. Konserwacja, badania, zachowanie"

Dyrektor "Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zaprasza na sesję konserwatorską "Drewno polichromowane. Konserwacja, badania, zachowanie" oraz na otwarcie wystawy "Drewno polichromowane - kilka słów o konserwacji" w dniu 3 grudnia 2015 roku w siedzibie Muzeum.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00. Bilety w cenie 6 zł i 8 zł.

Program spotkania w załączniku.

Pliki do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Interdyscyplinarna konferencja naukowa, pt.

SIEDZIBY SZLACHTY GÓRNOŚLĄSKIEJ

OD XVIII DO POCZĄTKU XX WIEKU…

HISTORIA, ARCHITEKTURA, GOSPODARKA, STOSUNKI SPOŁECZNE

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Chorzów, 5 listopada 2015 roku

 

Już niebawem, 5 listopada 2015 roku, w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa: Siedziby szlachty górnośląskiej od XVIII do początku XX wieku. Historia, architektura, gospodarka, stosunki społeczne.

Inspiracją do zorganizowania konferencji jest planowana rekonstrukcja na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” górnośląskiego dworu wraz z jego otoczeniem. W referatach zaprezentowane zostaną wyniki badań z całego historycznego obszaru Górnego Śląska. Zakres czasowy obejmuje wiek XVIII do początku XX wieku. Przedstawione zostaną materiały podejmujące temat sposobu funkcjonowania i przekształcania się obszarów i zabudowań dworskich, ich zaplecza gospodarskiego, a także wzajemnych relacji i zależności pomiędzy właścicielami ziemskimi a ich pracownikami oraz mieszkańcami podlegających im wsi. Wśród zagadnień znajdzie się także życie codzienne oraz historia rodzin szlacheckich.

Poniżej program konferencji do pobrania:Muzeum  „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej, pt.

SIEDZIBY SZLACHTY GÓRNOŚLĄSKIEJ OD XVIII DO POCZĄTKU XX WIEKU…HISTORIA, ARCHITEKTURA, GOSPODARKA, STOSUNKI SPOŁECZNE

Chorzów, 5 listopada 2015 roku. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Museum

“Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów”

 

invites to the

 

International Conference titled

TRADITIONAL MILLING – YESTERDAY, TODAY, TOMORROW...

CHALLENGES TO AND SOLUTIONS FOR PRESERVING ENDANGERED HERITAGE

17-18 June 2015, Chorzów, Poland

 

The “Museum Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów”, a member of The International Molinological Society, is pleased to invite to participate in the Interdisciplinary Academic Conference titled “Traditional milling - yesterday, today , tomorrow. Challengesto and Solutions for Preserving Endangered Heritage”, which will be held at Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzówon 17-18 June 2015.

 

The conference seeks to address the threat of traditional rural crafts and rural industry knowledge and skills extinction. Also the role of the Museum in the context of preserving the endangered elements of the culture will be discussed. Especially the role of field studies, buildings reconstruction and relocation, collecting museum pieces and conducted in the Museum reconstructions of the production processes will be discussed .

 

To prevent the extinction it is essential to collect historical knowledge and to gain skills from current and retired professionals working in traditional mills. Therefore the topics during the conference will be as follows: the history of milling , social conditions and cultural context of the miller profession , socio-economic dependencies, production processes, and also the perspectives for traditional milling today and the challenges of preserving the memory about it concerning museums , cultural institutions, associations and other entities.

 

Additionally panel discussion about miller’s work will be held. Millers will share their experience and talk about challenges associated with the everyday life in the mill.

 

We cordially invite representatives of all institutions, organizations and communities dealing with documenting, analyzing, storing and popularization of tradition: scholars, academics, researchers, museologists, culture animators and teachers. Our invitation is directed to both: people who would like to present certain issues, as well as to all interested in participating in the conference discussions.

 

The program of the conference anticipates 20-minute-long paper and 10-minute-long communique. Everyone who wants to participate in paper sessions is asked to fill in and send the application before 15 April 2015 to the following e-mail address: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. The conference organisers reserve the right to select material for speeches.

 

The conference fee is 200 PLN and it covers the costs of organization, conference materials, two lunches, gala dinner, beverages, post-conference publication. The fee should be paid before 30 April 2015, (account number: INGBPLPW 18 1050 1243 1000 0024 0029 5966, title: Conference – Traditional milling…, Name and Surname of the participant). The decision will be made after receiving all applications.

 

The detailed program of the conference will be available in the second half of May 2015.

 

Papers that gain a positive review will be published in the Annals of the Museum “Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów”.

The deadline for sending the articles is 30 June 2015. Authors will receive no remuneration, but they will be provided with a copy of the periodical.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konserwacja zabytków z drewna polichromowanego - sesja konserwatorska

Na przełomie listopada i grudnia lub w pierwszej połowie grudnia Muzeum planuje zorganizować jednodniową sesję konserwatorską poświęconą zagadnieniom konserwacji, eksponowania, zabezpieczania i przechowywania zabytków z drewna polichromowanego. 

W związku z tym zapraszamy do czynnego udziału w sesjach referatowych reprezentantów środowisk konserwatorów dzieł sztuki, historyków sztuki, muzealników archiwistów, bibliotekarzy oraz pracowników służb konserwatorskich. Szczegóły w linku:

http://muzeumgpe-chorzow.pl/aktualnosci/konserwacja-zabytkw-z-drewna-polichromowanego---sesja-konserwatorska--------------------------------------------------------------

Zapraszamy w najbliższy piątek, tj. 28 listopada o godzinie 10.00 na sesję konserwatorską "Nie tylko oleodruki. O konserwacji zabytków na podłożu papierowym" oraz wystawę jednego eksponatu "Oleodruk z przedstawieniem Matki Boskiej Kodeńskiej".

PROGRAM
10.00-10.20
Otwarcie sesji. Powitanie gości przez Dyrektora Muzeum
Andrzeja Sośnierza
10.20-11.00
Danuta Skrzypczyk, Katarzyna Kwaśniewicz – Archiwum Państwowe
w Katowicach. Specyfika pracy i problemy konserwatorskie na
przykładzie archiwaliów.
11.00-11.20
Anastazja Piskunowa – Biblioteka Śląska w Katowicach.
Zakres działań konserwacji w Bibliotece Śląskiej.
11.20-11.40
Elżbieta Oficjalska – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
Rozkwit i upowszechnienie popularnych wydawnictw obrazkowych
na Śląsku w latach 1880-1945.
11.40-12.10
Przerwa kawowa
12.10-12.20
Beata Wieczorek – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
Metody konserwacji oleodruków w Muzeum Wsi Opolskiej.
12.20-12.40
Maria Wachowicz, Barbara Klajmon – Muzeum „Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie”. Konserwacja oleodruku z przedstawieniem
Matki Boskiej Kodeńskiej ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie”.
12.40-12.55
Adam Knura – Muzeum w Raciborzu. Konserwacja zabytków
papierowych z działu Historii Muzeum w Raciborzu w latach 2010-2014.
12.55-13.10
Julita Ćwikła – Muzeum w Raciborzu. Konserwacja obrazów na kanwie
z perforowanego kartonu oraz oleodruku z „sukienką” ze zbiorów
Muzeum w Raciborzu.
13.10-13.30
Alicja Kuberka – Pracownia konserwatorska Alto-Protekt. Konserwacja
Tory z Muzeum Śląskiego w Katowicach – 74 metry bieżące problemów.
Skala zadania i przebieg prac.
13.30-14.00
Dyskusja
14.00
Zamknięcie sesji i otwarcie wystawy jednego eksponatu Oleodruk
z przedstawieniem Matki Boskiej Kodeńskiej.


-------------------------------------------------------

„Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pn.
„Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”, która odbędzie się w Chorzowie, w siedzibie Muzeum, w dniach 16-17 października 2014 r.

PLAN KONFERENCJI:

Czwartek, 16 października 2014 r.

9.00-10.00
Rejestracja uczestników

10.00-10.15
Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników przez Dyrektora MGPE w Chorzowie - Andrzeja Sośnierza

10.15-10.45 dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”)
Zapadłe karczmy, zatopione kościoły, rozbrzmiewające spod ziemi dzwony – zaginione miejsca w folklorze narracyjnym

10.45-11.15 dr Michał Wojenka (Uniwersytet Jagielloński)
Osadnictwo wiejskie na terenie zachodniej Małopolski u schyłku wczesnego średniowiecza. Przykład osad w Targowisku i Zagórzu, pow. Wieliczka

11.15-11.45 dr Dominik Nowakowski, dr Justyna Kolenda (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział we Wrocławiu)
Stary Lubin: Gród - osada targowa – wieś

11.45-12.00
Dyskusja

12.00-12.20
Przerwa kawowa

12.20-12.50 dr Tomáš Klír (Karlova Universita, Praga, Republika Czeska)
Ekonomický systém vsí v horských oblastech (Česko)

12.50-13.20 Mgr. Jana Mazáčková Ph.D., Mgr. Kateřina Doležalová, Mgr. Jakub Těsnohlídek (Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska)
Zaniklé středověké vesnice na Moravě, dějiny bádání a stav výzkumu

13.20-13.50 dr Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski)
Opuszczone wsie Ziemi Kłodzkiej - metodyka i stan badań


13.50-14.05
Dyskusja

14.05-15.05
Przerwa obiadowa

15.05-15.35 mgr Marcin Krzepkowski (Pracownia Dokumentacji Archeologicznej Marcin Krzepkowski)
Swanow - Zaginiona wieś wielkopolska z XIII wieku

15.35-16.05 dr Jacek Szczurowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Paweł Konczewski (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „Antiqua" Paweł Konczewski), mgr Maksym Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Wroniecki (Uniwersytet Warszawski), mgr Paweł Zawadzki
Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach

16.05-16.35 mgr Maria Legut-Pintal (Politechnika Wrocławska), dr Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński)
Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich - stan i perspektywy badań

16.35-16.50
Dyskusja

16.50-17.05
Przerwa kawowa

17.05-17.35 PhDr. Marián Liščák (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Słowacja)
Archívne pramene dôležité pre výskum neznámych dejín kysuckých dedín na konci feudalizmu

17.35-17.50 dr hab. Krystyna Bałaga, dr Grzegorz Janicki, mgr Magdalena Zając (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Transformacja krajobrazu wsi podmiejskiej Panieńszczyna w okolicach Lublina

17.50-18.20 mgr Maria Kulczyk (Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku)
Odmy zaginione? O zmianach społeczno-kulturowych wsi

18.20-18.35 prof. dr hab. Maria Łanczont, dr Anna Godlewska, dr Grzegorz Janicki, mgr Monika Pietruczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Rewitalizacja krajobrazu doliny Giełczwi na przykładzie wsi Wygnanowice (Wyżyna Lubelska)

18.35-18.50
Dyskusja


Piątek, 17 października 2014 r.

9.00-9.15 dr hab. Wojciech Blajer (Uniwersytet Jagielloński)
Zakrzacze koło Łańcuta - czyli o pożytku z lektury wiejskich ksiąg sądowych

9.15-9.45 dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Zaginione, zapomniane. Osady młyńskie i ich funkcjonowanie na podstawie wybranych przykładów

9.45-10.15 dr Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr hab. Wojciech Blajer (Uniwersytet Jagielloński)
Zanikłe miejscowości w okolicach Pruchnika w dawnej ziemi przemyskiej

10.15-10.45 mgr Piotr Adam Grządziel (Polski Klub Alpejski)
Zaginiona tożsamość (wsie rusińskie z Przemyskiego)

10.45-11.05
Dyskusja

11.05-11.25
Przerwa kawowa

11.25-11.55 dr Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski)
Wokół zagadkowego Judenberg pod Głogowem - problem średniowiecznych i nowożytnych "osad żydowskich" w Europie środkowo-wschodniej

11.55-12.25 dr Jerzy Horwat (Ruda Śląska)
Dziećkowice? - zaginiona dzielnica Mikołowa w świetle najnowszych badań naukowych

12.25-12.55 mgr Marcin Wądołowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
"Wuest Jakubowitz" - mity i fakty dotyczące lokalizacji zaginionej wsi Jakubowice

12.55-13.25 mgr Robert Sikorski (Uniwersytet Wrocławski)
Sprawa wsi Newlende alias Herczigswalde w dystrykcie legnickim

13.25-13.45
Dyskusja

13.45-15.00
Przerwa obiadowa

15.00-15.30 dr Janusz Kamocki (Kraków)
Derenk i Derenczanie – losy polskiej wsi na Węgrzech

15.30-16.00 mgr Danuta Cholewa (Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach)
Nieboczowy i Ligota Tworkowska vs Racibórz Dolny. Przesiedlenie inwestycyjne w ujęciu antropologicznym

16.00-16.15 dr Przemysław Nocuń (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / Uniwersytet Jagielloński)
Próba rekonstrukcji rozplanowania średniowiecznej wsi w obrębie dzisiejszej konurbacji górnośląskiej na przykładzie wsi Ruda

16.15-16.45
Dyskusja i podsumowanie konferencji.


----------------------------------------------------

„Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do zgłaszania wystąpień na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pn.
„Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”, która odbędzie się w Chorzowie, w siedzibie Muzeum, w dniach 16-17 października 2014 r.

Inspiracją do zorganizowania konferencji jest coraz bardziej widoczny rozdźwięk między stanem wiedzy na temat późnośredniowiecznej i nowożytnej wsi w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, a jednocześnie coraz większe zainteresowanie historią dawnego osadnictwa, często wykraczające w zakresie stawianych pytań poza możliwości poznawcze etnografów i, co za tym idzie, wymagające zastosowania także innych metod badawczych – bardziej charakterystycznych dla takich dziedzin nauki, jak: archeologia, historia, geografia historyczna. Ambitnie rysowane pytania badawcze powodują zatem poszerzenie zakresu chronologicznego i merytorycznego badań nad historycznym osadnictwem wiejskim, a zatem wymagają coraz bardziej interdyscyplinarnego podejścia do tej tematyki.

Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych prosimy o zapoznanie się z załączonym ogłoszeniem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 sierpnia 2014 roku (termin przedłużono) na adres: nocun@muzeumgpe-chorzow.pl.

UWAGA:
- do 5 września poinformujemy osoby zgłaszające referaty i komunikaty o ich akceptacji (termin zapłaty opłaty konferencyjnej wydłuzony zostaje do 20 września);
- po 14 września ogłoszony zostanie program konferencji. Wtedy też rozpoczniemy przyjmowanie zapisów słuchaczy konferencji.

-----------------------------------------------------------------

"Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego"

11-12 czerwca 2014

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 11-12 czerwca 2014 roku.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać do 31 marca 2014 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl

-------------------------------------------------------------------

"Sesja konserwatorska "Tajemnice starej szafy" - 12 września 2013 r."

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu serdecznie zapraszają do siedziby MGPE w czwartek 12 września, gdzie o godzinie 10.00 rozpocznie się sesja konserwatorska „Tajemnice starej szafy. O konserwacji mebli”.

W trakcie jednodniowej sesji będzie można wysłuchać prelekcji poświęconych zagadnieniom konserwacji mebli, problematyce zdobienia technikami intarsji i inkrustacji, poznać kulisy konserwacji przedstawione na konkretnych przykładach.  Będzie można także dowiedzieć się jak wyglądały małe warsztaty stolarskie z początku XX wieku, oraz poznać kolekcje malowanych ludowych mebli ze zbiorów MGPE oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Uczestnicy odkryją także „co w starej szafie piszczy”,  czyli jakie tkane, dziane i filigranowe skarby się w niej mieścić mogły. O godzinie 14.00 nastąpi  uroczyste otwarcie wystawy „Malowane meble ludowe ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, której główną bohaterką będzie malowana szafa ludowa ze zbiorów MGPE, konserwowana i przywrócona do dawnej świetności w muzealnej pracowni konserwatorskiej.

Zaproszenie z programem do pobrania poniżej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Tradycja w stechnicyzowanym świecie"

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Tradycja w stechnicyzowanym świecie. Rola muzeum i turystyki kulturowej w XXI wieku, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 4-5 października 2013 roku. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 31 sierpnia 2013 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl.    

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.


-------------------------------------------------------------------

"Amerykańscy Ślązacy w skansenie"

Zapraszamy serdecznie na jutrzejsze spotkanie z Amerykańskimi Ślązakami do naszego Muzeum. 40 osób z m.in. Panny Marii, Cestochowy, Kościuszko oraz innych miejscowości wokół San Antonio, pod przewodnictwem księdza Franciszka Kurzaja (w 1986 roku objął parafię w Pannie Marii) opowie o historii pierwszych, śląskich osadników, którzy w połowie XIX wieku wyjechali do Teksasu. Wizycie towarzyszyć będzie prezentacja zdjęć Tomasza Liboski oraz Michała Jędrzejowskiego. Spotkanie odbędzie się w sali audiowizualnej, w budynku przy ulicy Parkowej 25 (wejście od alei Harcerskiej), o godzinie 11.00.


-------------------------------------------------------------------

"Zbóje i zbójnictwo"

17 kwietnia o godzinie 10:00 w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbędzie się konferencja naukowa „Zbóje i zbójnictwo – prawda i legenda”. Szczegółowy program konferencji poniżej.

Program konferencji

10:00

Uroczyste otwarcie konferencji: Dyrektor MGPE w Chorzowie, Andrzej Sośnierz

Kierownik Działu Nauki i Edukacji, dr Agnieszka Przybyła-Dumin

10:20 – 10:40     prof. dr hab. Dionizjusz Czubala, Wielcy i mali zbójnicy. Wątki i motywy wędrujące

10:40 – 11:00     dr Renata Putzlacher-Buchtová, Ondraszek i Juraszek (Ondráš i Juráš) – postaci mityczne czy historyczne?

11:00 – 11:20     dr Jan Rodak, Czy rozważania dobiegły już końca? Rzecz o ostatnim hetmanie zbójnickim Żywiecczyzny: Jerzym Fiedorze zwanym Proćpakiem i jego legendzie

11:20 – 12:00 przerwa na kawę

12:00 – 12:20     dr Agnieszka Kastelik-Herbuś, Zbójnicy żywieccy w strofach starszych i nowszych

12:20 – 12:40     dr Urszula Janicka-Krzywda, Epilog zbójnickiego żywota

12:40 – 13:00     mgr Joanna Drab-Pasierska, Fenomen Janosika. Ile prawdy w micie?

13:00 – 13:30 dyskusja

13:30

Zamknięcie konferencji

14:00 Spacer po Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Pliki do pobrania