Opublikowano: 06 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową pn. Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim, organizowaną przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, która odbędzie się 16 listopada 2017 roku.

 

Program konferencji

 

9:30 rejestracja uczestników

10:00 uroczyste otwarcie konferencji:
Andrzej Sośnierz – Dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

10:10 – 10:30
dr Eugeniusz Foltyn, dr Edelgarda Foltyn
Chwaląc Boga w ukryciu. Społeczność ewangelicka na Śląsku Cieszyńskim i w okolicach wobec kontrreformacji. Refleksja archeologiczna

10:30 – 10:50
mgr Mirosław Kuklik
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy
Hel – dawna ewangelicka enklawa wśród rybackich osad kaszubskiego wybrzeża

10:50 – 11:10
mgr Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko
Muzeum Śląskie w Katowicach
O dorocznym świętowaniu w ewangelickich rodzinach Górnego Śląska

11:10 – 11:30 dyskusja

11:30 – 11:55 przerwa kawowa

11:55 – 12:20 zwiedzanie wystawy pn. „Wyroczki ewangelickie”

12:20 – 12:40
dr inż. Antonina Żaba
Protestanckie obiekty architektoniczne na Górnym Śląsku w „SILESIA in COMPENDIO
[…] PARS I” Friedricha Bernharda Wernhera (1690-1776)

12:40 – 12:50
mgr Ewa Tyczyńska
Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prűfferowej w Toruniu
Olędrzy i menonici w Polsce. Projekt i realizacja Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – oddziału Muzeum Etnograficznego w Toruniu

12:50 – 13:00
inż. Magdalena Fabin
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
Współczesna codzienność zabytku. Eksploatacja ewangelickiego kościoła w Zabrzu-Mikulczycach

13:00 – 13:10
dr Krzysztof Wieczorek
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
Kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka – wybrane problemy konserwatorskie w obiekcie o charakterze tymczasowym, wykonanym z materiałów nietrwałych i nietypowych

13:10 – 13:30 dyskusja

13:30 – 14:45 przerwa obiadowa

14:45 – 15:50 zwiedzanie kościoła ewangelickiego z Bytomia-Bobrka oraz chałupy z Goleszowa

15:50 – 16:10
prof. UKW dr hab. Zdzisław Gębołyś
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Informacji i Bibliologii
Aktywność wydawnicza polskich ewangelików na czeskim Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu)
w latach 1989-2016

16:10 – 16:30
mgr Władysława Magiera
Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Sekcja Historii Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie
Wkład kobiet-ewangeliczek w rozwój społeczno-kulturowy Śląska Cieszyńskiego

16:30 – 16:50
mgr Anna Makarska
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Rola protestantów w rozwoju Sosnowca

16:50 – 17:10
dr Agnieszka Pobratyn
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wkład społeczności ewangelickiej w życie kulturalne Częstochowy

17:10 – 17:30 dyskusja

17:30 podsumowanie i zakończenie konferencji