Opublikowano: 25 maja 2018

Uroczystość ogłoszenia i wręczenia nagród oraz wyróżnień odbywała się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W tegorocznej edycji konkursu odnotowano 43 zgłoszenia z 16 muzeów województwa śląskiego. Nagrody przyznano w czterech kategoriach, a zwycięzcy odebrali je z rąk członka Zarządu Województwa Śląskiego, Henryka Mercika.

Za dokonania z zakresu konserwacji wyróżniono nagrodą główną Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za przedsięwzięcie „Kościół ewangelicko-augsburski z Bytomia Bobrka – rekonstrukcja obiektu i wystroju z wykorzystaniem oryginalnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia”, natomiast w kategorii “Publikacje książkowe” Muzeum otrzymało wyróżnienie za publikację “Najmilsze zimowe wieczory…” autorstwa Anny Stronczek.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku ustanowiono w 2006 roku. Przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Nagrodami honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: https://www.slaskie.pl/content/muzealnicy-z-pasja