Opublikowano: 19 września 2018

Skansen chorzowski poszukuje kopaczki konnej do ziemniaków.

 

Kopaczka do ziemniaków – maszyna rolnicza służąca do mechanicznego wykopywania bulw ziemniaczanych z redlin.

W kopaczce konnej elementem kopiącym i roztrząsającym są obracające się łopatki w postaci zakrzywionych metalowych prętów.

Obracając się, roztrząsają redlinę wraz z ziemniakami na jedną stronę. Następnie ziemniaki są ręcznie zbierane z ziemi.

 

 

Interesuje nas kompletna i sprawna kopaczka.

Kontakt: Damian Adamczak – starszy kustosz, tel. 517 342 578