Opublikowano: 11 października 2017

Zapraszamy na wędrówkę po niezwykle różnorodnym świecie przyrody występującej na wiejskich obszarach Górnego Śląska. Przechodząc przez kolejne części wystawy, można bliżej poznać życie zwierząt gospodarskich oraz tych zamieszkujących lasy i łąki. Odrębną część ekspozycji stanowią plansze i eksponaty ukazujące życie owadów i mięczaków.

 

I. Zwierzęta gospodarskie

Powiązania między zwierzętami i człowiekiem kształtowały się przez całe wieki. Ludzie zaczęli prowadzić hodowlę zwierząt m.in. dla mięsa, mleka, jaj, skór i wełny. Zwierzęta gospodarskie ras rodzimych stanowią zatem stały element pejzażu wiejskiego. W pobliżu każdego domu znajdowały się chlewik, stajnia czy obora, w których przebywało bydło, kozy, trzoda chlewna, konie oraz różne gatunki drobiu. Obszerne stodoły stanowiły magazyny słomy i siana. Na podwórku spotkać można było także klatki z królikami oraz budę dla psa.

 

Warto zwrócić uwagę na prezentowane akcesoria i narzędzia używane na wsi w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Znajdują się tutaj m.in. podkowy, chomąta, uzdy, konwie, koryta.

 

 

II. Zwierzęta lasów i łąk

Obserwowanie dzikich zwierząt w ich naturalnych siedliskach jest niezwykle trudne. Zwierzęta, z natury płochliwe, wykształciły cały szereg cech umożliwiających unikanie bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Każdy typ lasu jest dla określonej grupy gatunków specyficznym siedliskiem gwarantującym ich istnienie. Są to ostoje ptaków i innych zwierząt np.: saren, jeleni, zajęcy, borsuków, jeży czy żab.

 

W tej części wystawy pragniemy przybliżyć również pojęcia związane z łowiectwem. Opisane zostały wybrane gatunki zwierząt lasów i łąk. Zaprezentowano także trofea myśliwskie.

 

 

 

III. Owady i mięczaki

Pośród kwiatów, w poszukiwaniu pyłku i nektaru, uwijają się trzmiele, pszczoły i motyle. Wiele z nich ma wpływ na jakość i wielkość plonów rolnych. Pszczoły i trzmiele zapylają wiele roślin uprawnych, jednak ich liczebność drastycznie spada wskutek stosowania pestycydów w ochronie roślin uprawnych. Stan liczebny szkodliwych gatunków owadów leśnych takich jak pluskwiaki, chrząszcze, motyle jest utrzymywany na normalnym poziomie dzięki ich naturalnym wrogom (drapieżnym owadom, ptakom i ssakom).

 

Ta część wystawy wprowadza również w świat mięczaków. Opisano tu ślimaki lądowe, wodne oraz małże. Zaprezentowane zostały także muszle wybranych gatunków.

 

 

IV. Edukacja – obserwacja wybranych elementów przyrodniczych

Zapraszamy szkoły na lekcję edukacyjną “Zwierzęta wsi górnośląskiej”. Po zwiedzaniu wystawy z przewodnikiem, dzieci i młodzież będą uczestniczyć w konkursach i quizach dotyczących problematyki poruszanej na lekcji. Do zadań uczniów będzie należeć m.in.:

  • dopasowanie akcesoriów hodowlanych do zdjęć zwierząt;
  • dopasowanie produktów zwierzęcych do zwierząt zobrazowanych na planszach;
  • rozpoznawanie śladów (tropów) zwierząt;
  • rozpoznanie owadów pożytecznych i szkodników.

Lekcja jest dostępna w następujących terminach:

Wtorki 11.00-14.00
Piątki 11.00-13.00

Czas lekcji około 1,5 godziny.

Cena zajęć wraz ze wstępem do muzeum 9 zł