Opublikowano: 12 lutego 2018

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w konferencji, pt. Mieszkańcy górnośląskich wsi w obliczu zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbędzie się w siedzibie Muzeum 14 czerwca 2018 roku.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 kwietnia 2018 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, w wysokości 100 zł (obejmującej materiały konferencyjne, obiad, napoje, druk referatu): 30 kwietnia 2018 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Konferencja – Mieszkańcy górnośląskich wsi…, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w maju 2018 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 30 czerwca 2018 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk nie będzie wypłacane honorarium, autorzy otrzymają natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

 

Sejm na mocy uchwały z 25 maja 2017 roku ogłosił, że rok 2018 będzie „Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poprzez organizację konferencji chce włączyć się w te obchody. Uroczystości będą miały wymiar nie tylko ogólnopolski, gdyż Sejmik Województwa Śląskiego wystąpił z podobną inicjatywą, ogłaszając w drodze uchwały z 20 listopada 2017 roku bieżący rok „Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Bardzo trafne jest zawarte w nim sformułowanie, iż odrodzenie państwa polskiego było możliwe nie tylko poprzez zmagania na polach bitew, ale także dzięki codziennej walce o zachowanie duchowej i materialnej spuścizny przodków, w pozytywistycznej pracy nad zachowaniem języka, dziedzictwa kulturowego i w budowaniu nowoczesnej świadomości narodowej.

Jesteśmy świadomi skomplikowanych losów Górnego Śląska, który w chwili zakończenia I wojny światowej od kilkuset lat znajdował się poza granicami państwa polskiego. Mimo tego wielu Ślązaków nadal pielęgnowało polskość, a w okresie próby chwyciło za broń i poświęciło życie dla idei, jaką była niepodległa Polska. Udział mieszkańców wsi w tym dziele był niepodważalny. Podczas konferencji chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkich przywódców, ale także na drobnych działaczy, którzy swą organiczną pracą kształtowali propolskie postawy, dbali o zachowanie języka, dziedzictwa kulturowego oraz z wielkim zaangażowaniem włączali się w tworzenie pierwszych struktur państwowych.

Zakończenie się Wielkiej Wojny rozpoczęło walkę o przynależność państwową tego regionu, która zakończyła się dopiero w 1922 roku przyłączeniem części Śląska do Polski. Nie można jednak zapominać o Ślązakach mających poglądy odmienne. Wydaje się, że proponowana konferencja mogłaby być dobrym miejscem do dyskusji i bliższego przyjrzenia się ich motywom, poglądom i działalności, a także wizjom przyszłości Górnego Śląska prezentowanych przez każdą ze stron konfliktu i analizie sytuacji panującej na tym terenie na początku XX wieku. Mamy nadzieję, że naukowe spotkanie stworzy płaszczyznę do wzajemnej wymiany wiedzy oraz pozwoli zaprezentować własne badania poświęcone działalności narodowej mieszkańców górnośląskich wsi nie tylko na polu zbrojnym, ale także społecznym, politycznym, gospodarczym czy kulturowym.

Konferencja MGPE – Mieszkańcy górnośląskich wsi… – formularz zgłoszenia