Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Tom 4


nr 4. Karczma ze Świerczyńca

Barbara Grabny, Agnieszka Przybyła-Dumin, Ewa Zacharyasz

Czwarty tomik serii został poświęcony obiektowi związanemu z wypoczynkiem i rozrywką, mianowicie karczmie pochodzącej ze Świerczyńca, której usytuowanie na uboczu i losy mieszkańców stanowiły przed przystąpieniem do badań niemałą zagadkę.

ISBN 978-83-932093-4-7

170x125 mm, s. 56, 2014


Składając zamówienie prosimy w formularzu poniżej - przy haśle: Dodatkowe informacje, wpisać dane do faktury (adres, NIP).

Formularz pozwalający na złożenie zamówienia:

Cena: 10 zł + koszt przesyłki

Dane osoby: