Historia. Ludzie. Miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Tom 11

nr 11. Folusz z Brennej

Barbara Klajmon

Jedenasty tomik serii poświęcony został foluszowi (zwanemu również wałkownią, wałszą) z Brennej. Obiekty te związane były z zapomnianym już dziś rzemiosłem – wytwarzaniem sukna poprzez zgęszczanie, spilśnianie tkaniny wełnianej. Niespełna wiek temu, zwłaszcza w górach, funkcjonowało wiele takich „ludowych fabryk”. Folusz z Brennej pomimo prób ratowania nie przetrwał. Na podstawie dokumentacji zrekonstruowano obiekt i od 2014 roku można go podziwiać na terenie Muzeum.

 

ISBN 978-83-941769-9-0

170x125 mm, s. 64, 2016

Formularz pozwalający na złożenie zamówienia:

Cena: 10 zł + koszt przesyłki

Dane osoby: