Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - Tom 4 (2016)

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Tom 4 (2016)

Periodyk, którego tematyka dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Chcemy przedstawiać prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów, a co za tym idzie wykorzystywać ich warsztat badawczy i prezentować wynikające z podjętej metodologii ustalenia.

Spis treści

ISSN 2353-2734
235x160 mm, s. , 2016

Formularz pozwalający na złożenie zamówienia:

Cena: 39,50 zł + koszt przesyłki

Dane osoby: