Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Część 3


Seria: Monografie i Materiały

nr 3. Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Materiały. Podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna.

Agnieszka Przybyła-Dumin

Opowieści rodem z folkloru, czy będzie to przenoszące w sferę wierzeniowości i ludowej interpretacji historii podanie, będąca nośnikiem życiowego doświadczenia opowieść wspomnieniowa, czy rozładowująca społeczne napięcia i stanowiąca odpowiedź na niewiadomą legenda współczesna, są przykładem niezwykłej sztuki słowa, potencjału twórczego tkwiącego w człowieku, a także sposobu reagowania na rozliczne psychologiczno-społeczne problemy. Bezrefleksyjnie, niemal bezwiednie tworzone i przekazywane realizują doniosłe funkcje - wychowują ostrzegają, informują, kompensują, bawią. W znacznej mierze stanowią o wiedzy potocznej współczesnego człowieka. Materiał prezentowany w niniejszej publikacji, obejmujący trzy gatunki prozy folklorystycznej - podanie, opowieść wspomnieniową i legendę współczesną, został zebrany dzieki wywiadom przeprowadzonym w latach 1999-2004 na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

ISBN 978-83-7164-759-8

235x160 mm, s. 396, 2013

Uwaga: publikacje powiązane:

Proza folklorystyczna u progu XXI w. na podstawie badań terenowych (Agnieszka Przybyła-Dumin).
Proza folklorystyczna u progu XXI w. Materiały. Bajka ludowa, legenda, anegdota (Agnieszka Przybyła-Dumin).


Składając zamówienie prosimy w formularzu poniżej - przy haśle: Dodatkowe informacje, wpisać dane do faktury (adres, NIP).

Formularz pozwalający na złożenie zamówienia:

Cena: 39 zł + koszt przesyłki

Dane osoby: