Wyniki konsultacji społecznych

Poniżej załączamy raport z konsultacji społecznych na temat projektu polegającego na utworzeniu Centrum Edukacji Przyrodniczej na terenie Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie".