Texts qualified for the Museum “Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów” are divided into three sections: articles / studies, materials / concepts and reviews / comments. We accept only original texts, that were not published in any other journal and received the positive opinion of two indicated by the editors reviewers. Authors and reviewers do not know their identity. The review has a written form.

 

The list of the reviewers in 2013-2022 includes: Prof. Rafał Eysymontt, Prof. Maciej Fic, Prof. Wacław Gojniczek, Prof. Zygmunt Kłodnicki, Prof. Anna Kwaśniewska, dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak, Prof. Leonard Ogierman, Prof. Maria Popczyk, Prof. Tomasz Rokosz, Prof. Katarzyna Smyk, Prof. PhDr., DrSc. Rastislava Stoličná, Prof. Elżbieta Szot-Radziszewska, Prof. Anna Węgrzyniak.

 

Please send the articles to the e-mail address: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl, along with information about the author: academic title, interests, workplace, address and email address. The content should also include information about affiliation. After receiving the initial acceptance (based on the thematic, substantive, linguistic and formal criteria), the paper version, together with the above information and the author’s statement, should be sent to the following address: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, with the annotation Rocznik MGPE.

 

Deadline for submitting the texts is 31 January.

 

The journal is included in the List of scientific and peer-reviewed journals of the Ministry of Education and Science and 20 points are granted for an original scientific article.

 

In the case of linguistic and formal deficiencies and in connection with the comments of the reviewers, the editorial office will ask the author to proofread the text and send it within a specified period of time. We further reserve the right to make corrections resulting from language requirements and editorial policies. The editorial board does not send back texts unpublished due to a negative reviewer’s opinion, non-compliance with editorial requirements, etc. Authors of the texts published in the Journal of the Museum “Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów” do not received royalty payment. However, they receive one copy of the issue of the journal in which their article was published.

 

In order to prevent ghostwriting and guestauthorship, authors are obliged to give a percentage share of their actual contribution to the creation of the article, the names of the contributors, the names of the authors of the concept, the names of the authors of applied methodology, the authors of the field researches, and others. The required information should be attached to the author’s statement and to the submitted text. Any violations of ethics and scientific misconduct will be disclosed.

 

For detailed information on editorial requirements, review form and author’s statement form, please see the attachments.

 

The list of the authors in 2013-2021 includes:

2021, t. 9

CZUBALA DIONIZJUSZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

KRAJEWSKA AGATA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Kulturze

NOWAKOWSKI DOMINIK, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu, Instytut Archeologii i Etnologii

PASZKO IZABELA, Ludwig-Maximilian Universität München, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin (Deutschland)

PASZKO MARTA, Muzeum w Gliwicach

SYNOWIEC HELENA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Językoznawstwa

SZEPISZCZAK ANGELIKA, Muzeum Historii Katowic

TOBOŁA-FELIKS MAGDALENA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Doktorska / Muzeum Historii Katowic

2020, t. 8

BOROWSKI JAN PAWEŁ, Muzeum Śląska Cieszyńskiego

CIESIELSKI RAFAŁ, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii

KOZYRA KLEMENTYNA, Muzeum Wsi Radomskiej

KUDŁA-HERNER SYLWIA, Pracownia Konserwacji Zabytków Artcon

MACHNIO DOMINIKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

NOWICKA ANGELIKA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PIETRZAK MAŁGORZATA, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

TUREK KRYSTYNA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ZACHARYASZ EWA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2019, t. 7

CZUBALA DIONIZJUSZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

DARULOVÁ JOLANA, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

GARSTKA ROBERT, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

JÁGEROVÁ MARGITA, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (Slovensko), Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky

KAZIMIROWICZ JANUSZ, Muzeum-Zamek w Łańcucie

KOŠTIALOVÁ KATARÍNA, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

LACH KORNELIA, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Opolu

NOWAK JACEK, Politechnika Śląska w Gliwicach

STOJAK GRAŻYNA, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii, Zakład Muzeologii

WRÓBLEWSKI PIOTR, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2018, t. 6

BULLA KRZYSZTOF, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”

CHRÓST LESZCZEK, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

HOJKA ZBIGNIEW, Uniwersytet Śląski w Katowicach

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

NOCUŃ PRZEMYSŁAW, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PARYS PAWEŁ, Muzeum Śląskie w Katowicach

PRZYBYŁA-DUMIN AGNIESZKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

SZYMAŃSKA MARCELA, Uniwersytet Opolski

WOŁCZYK ŁUKASZ, Muzeum Wsi Kieleckiej

2017, t. 5

BULLA KRZYSZTOF, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”

HAGNO-CEBRAT URSZULA, Pracownia Naprawa Rzeczy Pięknych

JAWORSKI KRZYSZTOF, Uniwersytet Wrocławski

KONTNY IRENA, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

ORZEŁ ZUZANNA, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

STOKOWSKI DAGMARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

SYSKA ANNA, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

WĄDOŁOWSKI MARCIN, Akademia Ignatianum w Krakowie

WIECZOREK KRZYSZTOF, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2016, t. 4

CHYŁKA PAULINA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

ĆWIKŁA JULITA, Muzeum w Raciborzu

FIRLEJ DOROTA, Muzeum Miejskie w Żywcu

GAŁASZEK JAN, Muzeum Zamkowe w Pszczynie

GOJNICZEK WACŁAW, Uniwersytet Śląski w Katowicach

GORZELIK JERZY, Uniwersytet Śląski w Katowicach

KACZMARCZYK STEFAN, badacz niezależny

KOZINA IRMA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ŁAKOMY KATARZYNA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu

ŁEBZUCH BOŻENA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych

MICZKA-PAJESTKA MONIKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

PACZYNA ARTUR, Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”

POLOCZEK ADRIAN, RECO – Konserwacja Zabytków Sp. Z o.o.

POLOCZEK AGATA, RECO – Konserwacja Zabytków Sp. Z o.o.

STEUER-JUREK ANNA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu

WĄDOŁOWSKI MARCIN, Akademia Ignatianum w Krakowie

2015, t. 3

ADAMCZAK DAMIAN, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

ĆWIKŁA JULITA, Muzeum w Raciborzu

GRABNY BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

GRAJEWSKI WOJCIECH, Muzeum Śląska Cieszyńskiego / Książnica Cieszyńska

KLAJMON BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

KNURA ADAM, Muzeum w Raciborzu

KWAŚNIEWICZ KATARZYNA, Archiwum Państwowe w Katowicach

NOCUŃ PRZEMYSŁAW, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

OFICJALSKA ELŻBIETA, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

SKONIECZNA-GAWLIK DOBRAWA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

SKRZYPCZYK DANUTA, Archiwum Państwowe w Katowicach

WALKOWSKI SZYMON, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

WIECZOREK BEATA, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2014, t. 2

ARSZYŃSKA JOANNA M., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

CHOLEWA DANUTA, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

GRUSZCZYK NATALIA, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

KEMPA ANNA, Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare

KLAJMON BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

KONSEK KAZIMIERZ, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Górnośląski

MICZKA-PAJESTKA MONIKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

PAWLETA MICHAŁ, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii

PIETRZAK MAŁOGORZATA, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

PRZYBYŁA-DUMIN AGNIESZKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

ROSZAK-KWIATEK PAWEŁ, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

STUDNICKI GRZEGORZ, Uniwersytet Śląski w Katowicach / Muzeum Śląska Cieszyńskiego

TOMICZEK DAGMARA, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

WĄDOŁOWSKI MARCIN, Akademia Ignatianum w Krakowie

2013, t. 1

ADAMCZAK DAMIAN, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

CZUBALA DIOZNIZJUSZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

GRABNY BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

JANICKA-KRZYWDA URSZULA, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Krakowie

KASTELIK-HERBUŚ AGNIESZKA, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej

KLAJMON BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

LIBOSKA TOMASZ, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PRZYBYŁA-DUMIN AGNIESZKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PUTZLACHER-BUCHTOVÁ RENATA, Uniwersytet Masaryka w Brnie

RODAK JAN, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

RYGUS PIOTR, Uniwersytet Śląski w Katowicach

STRZELEWSKA MAGDALENA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

 

Files to download

Yearbook – review form

Yearbook – author’s statement

Yearbook – editorial requirements