The Museum “Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów” once again invites you to participate in the second international interdisciplinary scientific conference from the series WIEŚ ZAGINIONA. “Village past but present: traces of old villages and their studies“, which will be held in Chorzow on 16-17 November 2016.

Conference Programme:

2. international interdisciplinary scientific conference from the series WIEŚ ZAGINIONA. “Village past but present: traces of old villages and their studies”
w Chorzowie” ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów
16 -17 listopada 2016 roku

WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016
9.30 – 9.40 Andrzej Sośnierz – Director of Museum „Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów”– Welcome and opening of the conference
9.40 – 10.05 doc. PhDr. Pavel Vařeka (Západočeská univerzita v Plzni, Czechy)
ARCHAEOLOGY OF THE DESERTED LATER MEDIEVAL, POST-MEDIEVAL AND MODERN VILLAGES IN WEST BOHEMIA
10.05 – 10.30 dr Maria Legut-Pintal (Politechnika Wrocławska)
ZAPOMNIANE LECZ OBECNE: RELIKTY ŚREDNIOWIECZNEJ SIECI OSADNICZEJ W ŚRODKOWYM DORZECZU NYSY KŁODZKIEJ
10.30 – 10.55 dr Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński)
OSADNICZE „ROZPOZNANIE BOJEM”? ZAGINIONE ŚREDNIOWIECZNE WSIE ZIEMI MUSZYŃSKIEJ
10.55 – 11.20 coffee break
11.20 – 11.45 dr Tomáš Klír (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
UTVÁŘENÍ A PROMĚNY VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ VSI V ČECHÁCH – VÝZKUMY ÚSTAVU PRO ARCHEOLOGII UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
11.45 – 12.10 dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin (Politechnika Śląska)
WIEŚ RACIBORSKA – WYNIKI BADAŃ PROWADZONYCH W LATACH 2007-2014
12.10 – 12.35 mgr Witold Przewoźny (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)
DOMY Z ŻELAZA – ŚLADAMI DAWNYCH OSAD OLĘDERSKICH W PUSZCZY PYZDRSKIEJ
12.35 – 13.00 discussion
13.00 – 14.00 lunch break
14.00 – 14.15 dr Paweł Konczewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), mgr Radosław Biel (Politechnika Wrocławska), mgr Paweł Zawadzki
RELIKTY WIEJSKIEGO HUTNICTWA ŻELAZA DOBY PREINDUSTRIALNEJ W KRAJOBRAZIE PUSZCZY ZGORZELECKIEJ
14.15 – 14.40 mgr Katarzyna Trojanowska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)
CZYTANIE ZNAKÓW – WYSIEDLONE WSIE POLSKORUSKIE (RELIKTY PO 70 LATACH NIEISTNIENIA)
14.40 – 15.05 dr Ewa Baniowska-Kopacz (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
RELIKTY DAWNEJ STRUKTURY OSADNICZEJ A WYBRANE FORMY ŻYCIA SPOŁECZNEGO. PRZYKŁAD Z WSI BESKIDU ŚLĄSKIEGO
15.05 – 15.30 mgr Piotr Wroniecki (Uniwersytet Wrocławski), dr Jerzy Sikora (Uniwersytet Łódzki), mgr Roman Brejcha (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
WIEŚ NIEZROZUMIANA. BADANIA NIEINWAZYJNE KOPCA W KRZCZONOWIE GM. OPATOWIEC, POW. KAZIMIERSKI
15.30 – 15.50 coffee break
15.50 – 16.15 mgr Henryk Dumin (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze)
RELIKTY UTRACONYCH PRZESTRZENI W TRADYCJACH DOLNOŚLĄSKICH OSIEDLEŃCÓW PO 1945 ROKU
16.15 – 16.40 mgr Katarzyna Trojanowska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)
ŚLADY POLSKIEJ KULTURY LUDOWEJ WE WSIACH BYŁEGO WOJEWÓDZTWA LWOWSKIEGO
16.40 – 17.05 dr Tomasz Marcysiak (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
KOSZNAJDERIA – PROBLEM CZY FENOMEN TOŻSAMOŚCI
17.05 – 17.30 dr Olga Smoleńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
PRZYKŁADY WSI ZAGINIONYCH OBECNYCH I NIEOBECNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYCE W WIELKOPOLSCE I NA KUJAWACH (CASE STUDY: BISKUPIN, BORUJA KOŚCIELNA, BOBROWNIKI NAD PROSNĄ, PĘDZIWIATRY-GŁAZ, NIESZAWA STARA ITP.)
17.30 – 18.00 discussion
THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016
9.00 – 9.25 prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (Politechnika Wrocławska), dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin (Politechnika Śląska)
WSIE ŁUŻYCKIE, ICH UKŁADY PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA
9.25 – 9.50 dr Paweł Konczewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Jacek Szczurowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr hab. Barbara Kwiatkowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),mgr Magdalena Konczewska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie
w Katowicach), dr Agnieszka Tomaszewska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), mgr Piotr Wroniecki(Uniwersytet Wrocławski), mgr Paweł Zawadzki
ZŁOŻONOŚĆ PROCESU POZNAWANIA PRZESZŁOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE BADAŃ OPUSZCZONEJ WSI TORMERSDORF-TOPORÓW
9.50 – 10.15 dr Przemysław Dulęba (Uniwersytet Wrocławski), mgr Jacek Soida (Muzeum Śląskie w Katowicach), dr Renata Abłamowicz (Muzeum Śląskie w Katowicach), mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach), mgr Dominika Kofel (Muzeum Śląskie w Katowicach), mgr Piotr Wroniecki (Uniwersytet Wrocławski)
W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH WSI CELTYCKICH NA GÓRNYM ŚLĄSKU. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE NA DWÓCH STANOWISKACH Z OKRESU LATEŃSKIEGO W SAMBOROWICACH
10.15 – 10.35 coffee break
10.35 – 11.00 dr hab. Stanisław Kołodziejski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Narodowy Instytut Dziedzictwa o/Kraków)
MANIOWY – ZATOPIONA WIEŚ
11.00 – 11.25 dr Paweł Duma (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersytet Wrocławski), mgr Anna Łuczak (Uniwersytet Wrocławski)
KOPANIEC W GÓRACH IZERSKICH – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
11.25 – 11.40 Adam Lokś (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
PRZYSIÓŁKI NADRZECZNE NA DOLNYM ŚLĄSKU W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNYCH ZOBRAZOWAŃ LOTNICZYCH
11.40 – 12.15 mgr inż. arch. Agnieszka Nowicka (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (Politechnika Wrocławska), dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin (Politechnika Śląska)
MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE NT. OCHRONY ZANIKAJĄCEJ LUDOWEJ ARCHITEKTURY ŁUŻYCKIEJ
12.15 – 12.40 discussion
12.40 – 13.30 lunch break
13.30 – 13.55 mgr Marta Siłakowska (Západočeská univerzita v Plzni, Czechy)
GIECZANIE W CZECHACH, MORAWIANIE W POLSCE – CZY W KAŻDEJ LEGENDZIE JEST ZIARNO PRAWDY? ŚREDNIOWIECZNE OSADNICTWO JENIECKIE W ŚRODKOWEJ EUROPIE
13.55 – 14.20 mgr inż. arch. Ewa Kubica (Politechnika Śląska)
POCHODZENIE NAZWY WSI JANKOWICE – LEGENDA CZY FAKTY?
14.20 – 14.45 dr Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski)
ŚLĄSKIE NAZWY POLNE – KARTOTEKA ARTURA ZOBLA I SPUŚCIZNA ERNSTA MAETSCHKEGO. PROBLEMATYKA WSTĘPNA
14.45 – 15.00 mgr Jarosław Suproniuk (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
PUSTKI I „OSADY PUSTE” W WIELKOPOLSCE W ŚWIETLE REJESTRÓW POBOROWYCH Z 2. POŁOWY XVI W.
15.00 – 15.20 coffee break
15.20 – 15.45 dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku)
OD WIOSKI ŁONY DO ULICY ŁONY. Z BADAŃ NAD OSADNICTWEM RYBNIKA
15.45 – 16.10 mgr Urszula Baszczyńska-Gosz (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)
MINIONE WSIE BAMBERSKIE NA TERENIE DZISIEJSZEGO POZNANIA
16.10 – 16.35 mgr Piotr Wroniecki (Uniwersytet Wrocławski), mgr Marcin Jaworskidr Marek Ostrowski(Uniwersytet Wrocławski)
OPUSZCZONA WIEŚ W MIEŚCIE STOŁECZNYM. ANALIZA POCHODNYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO POŁUDNIOWEJ WARSZAWY
16.35 – 17.00 Discussion and closing of the conference

During the conference, a working group is set up to select and study the missing village in Upper Silesia.

Files to download:

Conference Programme