Museum Guide (in English)

Przewodnik po Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Najmilsze zimowe wieczory. Piyrzi furgało, berōw sie słuchało.

 

A periodical focusing on the tangible and intangible heritage of the Upper Silesian villages and other areas within the administrative boundaries of the present Silesia County. We aim at an interdisciplinary research approach to studies published in the following yearbook. We would like to present works of ethnographers, folklorists, anthropologists, culture experts, historians, architects, art historians, ethno-sociologists and archaeologists, and thus use their research workshop and present conclusions resulting from the chosen research methodology.

 

Rocznik Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” - Volume 5 (2017)

Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - Volume 4 (2016)

Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - Volume 3 (2015)

Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - Volume 2 (2014)

Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - Volume 1 (2013)

 

The series “Monographs and Materials” (MiM) includes scientific publications related to the history and contemporary issues of the Upper Silesian villages.

 

Majątek hrabiów von Gaschinów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach i Makowie. Przyczynek do dziejów społeczno-gospodarczych

Michałkowice - wieś i dwór na przestrzeni dziejów

Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa

Rolnictwo i rolnicy w Bogucicach ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Nyców

Stosunki społeczne na wsiach księstw opolskiego i raciborskiego - Materials

Dzieje rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego - from the 18th to the beginning of the 20th century

Wieś zaginiona. State and prospects for research

Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu - years 1534-1804

Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Part 3

Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Part 2

Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Part 1

 

Publishing Series – Historia, ludzie i miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – was established in order to bring closer the knowledge about objects placed on museum exhibits – their history, construction and owners. According to the assumptions, in subsequent issues of the cycle, buildings and pavilions are presented not only as museum objects, but above all as functional places, until recently inhabited by people, with their daily worries and joys.

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 16

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 15

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 14

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 13

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 12

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 11

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 10

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 9

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 8

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 7

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 6

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 5

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 4

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 3

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 2

Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Volume 1