Wszystkie budynki mieszkalne z Beskidu Śląskiego znajdujące się w chorzowskim skansenie są chałupami kurnymi (bez przewodów kominowych), co odróżnia je od pozostałych chałup posadowionych w Muzeum.