Oczami naszych pradziadków – konkurs literacko-etnograficzny dla dzieci i młodzieży

Zanurz się w fascynujący świat wspomnień swoich Bliskich i weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-etnograficznym dla dzieci i młodzieży pn. „Oczami naszych pradziadków” organizowanym przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”!

Jak przygotować pracę konkursową? Porozmawiaj z kimś z Bliskich o pracy i zwyczajach górniczych bądź wydarzeniach związanych z Twoim domem rodzinnym, kamienicą, blokiem, osiedlem, miastem lub wsią i ich okolicami. Poproś o wspomnienia w tym zakresie. Spisz je, dbając o szczegóły i wierne oddanie opisywanych zwyczajów czy wydarzeń. Dodaj miejsce i czas rozgrywających się wydarzeń lub rejon i okres, w którym kultywowane były przytaczane zwyczaje.

Prace konkursowe – liczące od 400 do 800 słów – należy przesłać pocztą (list polecony) lub przynieść osobiście do siedziby muzeum do 14.11.2022 r.
Adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ul. Parkowa 25 41-500 Chorzów z dopiskiem „Oczami naszych pradziadków”.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Regulamin konkursu “Oczami naszych pradziadków”