Zaplanowane imprezy plenerowe 2024

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych, aby zapoznać się z ewentualnymi modyfikacjami terminarza. 

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie imprez, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA STOISK NA TERENIE  MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE” 

Formularz zgłaszania wystawców

Opłata za udostępnienie stoiska na terenie Muzeum:

– 50 zł za stoisko rękodzielnicze,

– 80 zł za stoisko handlowe,

– 120 zł za stoisko handlowe z dostępem do energii elektrycznej,

– 220 zł za małą gastronomię

Wpłaty należy dokonać na konto ING Bank Śląski 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091

 

Imprezy plenerowe 2024

23 marca Marzanna i Goik

Uczestnicy wydarzenia wykonują marzanny i goiki, z którymi wyruszą na teren skansenu w barwnym korowodzie. Na zakończenie pali się marzanny, tym samym odganiając wszelkie zło, choroby oraz zimę.

24 marca Wielkanoc na Śląsku

Prezentacja zwyczajów wiosennych i wielkanocnych. Warsztaty: wykonywania palm wielkanocnych, zdobienia jajek metodą batikową, tworzenia ozdób. Konkurs na najpiękniejszą palmę. Prelekcje związane z tradycją Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Dla najmłodszych „szukanie zajączka”.

27-28 kwietnia Konwent Słowiańskiej Literatury

Wydarzenie skupione na literaturze słowiańskiej, prezentujące bogactwo historii i mitologii słowiańskiej oraz kultury ludowej. W trakcie wydarzenia rozstrzygniecie ogólnopolskiego plebiscytu literackiego oraz przegląd zespołów muzycznych. Ponadto strefa kramów, wyrobów rękodzielniczych, tor łuczniczy oraz warsztaty i wykłady. Organizatorem imprezy jest iSAP Słowiańska Agencja Prasowa & Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowiańskiej „JAWIA”.

5 maja Odpust w Skansenie

W trakcie wydarzenia prezentowane są zwyczaje odpustowe, jarmark odpustowy, uroczysta msza święta, występy zespołów muzycznych.

12 maja Dzień Rzemiosła i Rękodzieła

Dzień Rzemiosła i Rękodzieła Prezentacja rzemiosł dawnych i zawodów ginących m.in. garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa, snycerstwa, szewstwa, kowalstwa. Pokazy dawnych prac domowych m.in. prania na tarze czy maglowania oraz występy Dygającej Kapeli. Impreza współorganizowana z Regionalnym Ośrodkiem Kultury z Bielska Białej.

18 maja Noc Muzeów – Śląskie Strachy

Motywem przewodnim Nocy Muzeów są Strachy Śląskie. Goście będą mogli zanurzyć się w magiczny świat śląskich podań. Impreza w chorzowskim skansenie uważana jest za jedną z najciekawszych w regionie organizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów.

2 czerwca Dziecięce zabawy na wiejskim podwórku

Najmłodszych gości skansenu zaprosimy na dawne zabawy podwórkowe oraz warsztaty rękodzielnicze i opowieści o dawnym życiu dzieci na wsi.

22 czerwca Na św. Jana

Święto ognia, wody i ziół. Sobótkowa zabawa w najkrótszą noc w roku i prezentacja typowych zwyczajów, m.in. szukania kwiatu paproci i puszczania wianków na wodę.

7 lipca Dzień Miodu

Prezentacja tradycyjnych sposobów pozyskiwania miodu. Historia pszczelarstwa, „żywa pasieka”, prelekcje, pokazy. Współorganizatorem jest Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach.

28 lipca Jarmark Produktów Tradycyjnych

Wwydarzenie podczas którego można spróbować śląskich potraw i produktów regionalnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Śląskiego. Impreza połączona z kiermaszem i występami zespołów.

25 sierpnia O zbożach, chlebie i ziołach

Wydarzenie nawiązujące do dawnych zwyczajów dożynkowych oraz zielarstwa – pokazy prac żniwnych, działania młynów, a także wykłady z historii młynarstwa i ziołolecznictwa.

22 września Dzień Kartofla

Sztandarowa impreza chorzowskiego skansenu, gromadząca co roku tysiące gości. Przypomnimy dawne obrzędy i zwyczaje oraz pokażemy jak kiedyś wyglądała praca przy wykopkach oraz kiszeniu kapusty (szatkowaniu i deptania). Będzie można ukopać ziemniaki motyką, zbierać ręcznie za kopaczką, a na koniec spróbować ziemniaka z parownika.

15 grudnia Śląsko Wilijo

Święta, takie jak kiedyś – prezentacja zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Warsztaty wykonywania ozdób choinkowych i świątecznych. Doskonała okazja do poznania smaku tradycyjnych potraw z Górnego Śląska.

 

Imprezy plenerowe 2023'


2.04.2023 – Wielkanoc na Śląsku Prezentacja zwyczajów wiosennych i wielkanocnych. Warsztaty: wykonywania palm wielkanocnych, zdobienia jajek metodą batikową, tworzenia ozdób. Konkurs na najpiękniejszą marzannę. Prelekcje związane z tradycją Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Dla najmłodszych „szukanie zajączka”.

22-23.04.2023 – Konwent Słowiańskiej Literatury Pierwsze w kraju wydarzenie skupione na literaturze słowiańskiej, w trakcie którego przybliżone zostanie bogactwo historii i mitologii słowiańskiej, nordyckiej, celtyckiej, germańskiej oraz słowiańskiej kultury ludowej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie strefa kramów wyrobów rękodzielnictwa związanego z wczesnym średniowieczem, tor łuczniczy, nauka fechtunku oraz warsztaty na stoiskach wystawienniczych. Organizatorem imprezy jest Słowiańska Agencja Prasowa & Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowiańskiej “JAWIA”

1.05.2023 – Odpust w Skansenie W trakcie wydarzenia prezentowane są zwyczaje odpustowe, jarmark odpustowy, uroczysta msza święta. Impreza organizowana przez Związek Górnośląski oraz Chorzowskie Centrum Kultury. 13.05.2023 – Noc Muzeów Motywem przewodnim Nocy Muzeów będą Strachy Śląskie. Goście będą mogli zanurzyć się w magiczny świat śląskich podań. Impreza w chorzowskim skansenie odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji nocy muzeów.

20.05.2023 – Przegląd Chórów i Orkiestr Podczas imprezy na scenie chorzowskiego skansenu prezentują się regionalne zespoły wokalne i orkiestry. Wydarzenie organizowane przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr.

21.05.2023 – Dzień Rzemiosła i Rękodzieła Prezentacja rzemiosł, m.in. garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa, snycerstwa, szewstwa, kowalstwa. Pokazy dawnych prac domowych m.in. prania na tarze czy maglowania. Impreza współorganizowana z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku Białej.

24.06.2023 – Na św. Jana Święto ognia, wody i ziół. Sobótkowa zabawa w najkrótszą noc w roku i prezentacja typowych zwyczajów, m.in. szukania kwiatu paproci i puszczania wianków na wodę.

2.07.2023 – Dzień Miodu Prezentacja tradycyjnych sposobów pozyskiwania miodu. Historia pszczelarstwa, „żywa pasieka”, prelekcje, pokazy. Współorganizatorem jest Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach.

30.07.2023 – Jarmark Produktów Tradycyjnych Promocja tradycyjnych potraw śląskich i produktów regionalnych połączona z kiermaszem i występami zespołów.

20.08.2023 – O zbożach, chlebie i ziołach Pokazy prac żniwnych oraz działania młynów, wykład z historii młynarstwa. Zioła i ziołolecznictwo.

17.09.2023 – Dzień Kartofla – jesień na wsi Prezentacja jesiennych prac polowych i gospodarskich, m.in. wykopków oraz kiszenia kapusty (szatkowania i deptania).

17.12.2023 – Śląsko Wilijo Święta, takie jak kiedyś – prezentacja zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Warsztaty wykonywania ozdób choinkowych i świątecznych. Doskonała okazja do poznania smaku tradycyjnych potraw z Górnego Śląska

 

Archiwum imprez 2022

10.04.2022 – Wielkanoc na Śląsku

Prezentacja zwyczajów wiosennych i wielkanocnych. Warsztaty: wykonywania palm wielkanocnych, zdobienia jajek metodą batikową, tworzenia ozdób. Konkurs na najpiękniejszą marzannę. Prelekcje związane z tradycją Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Dla najmłodszych „szukanie zajączka”.

Wielkanoc na Śląsku 2022 - skansen Chorzów

14.05.2022 – Noc Muzeów – Horror w Skansenie czyli eksperymenty doktora O’Cullusa

W cieniu zabytkowych chałup, pod osłoną nocy w skansenie powstało tajne laboratorium inżynierii genetycznej, prowadzone przez szalonego naukowca – doktora O’Cullusa.

Ekscentryczny naukowiec w odosobnieniu prowadzi badania, zmierzające do powołania do życia istot rodem z ludowych podań i filmów grozy. O’Cullus uważa, że dokonując na ludziach (ponoć ochotnikach) radykalnych modyfikacji genetycznych, jest w stanie w bardzo krótkim czasie odtworzyć byty z dawnych wyobrażeń i opowieści.

Nikt nie ma kontroli nad jego szaleństwem i nikt nie wie jakie kreatury powstaną w wyniku niebezpiecznych eksperymentów…

Tymczasem doktor uznaje, że zakończył istotny etap swojej pracy i zaprasza mieszkańców na tak zwany Dzień Otwarty. Chce pierwszy raz pochwalić się swoim „dziełem”.

Na Noc Muzeów obowiązują specjalne ceny biletów, za bilet normalny zapłacimy 5 złotych, dzieci w wieku od 3 do 7 lat, osoby niepełnosprawne oraz obywatele Ukrainy (na podstawie dowodu przekroczenia granicy polskiej od daty 24 lutego 2022) – 1 zł, dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny. Zachęcamy do zakupu biletów online.

04.06.2022 – Dzień Rzemiosła i Rękodzieła vol.1

Prezentacja rzemiosł m.in.: garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa, snycerstwa, szewstwa, kowalstwa. Pokazy dawnych prac domowych m.in. prania na tarze czy maglowania.

25.06.2022 – Na św. Jana – święto ognia, wody i ziół

Serdecznie zapraszamy na pokazy związane z obchodami Nocy Świętojańskiej. Naszą inscenizację rozpocznie Mistrz ceremonii, który powita uczestników i objaśni czym była Noc Kupały, jak obrzędowość chrześcijańska nawiązuje do dawnych pogańskich zwyczajów, a także jakie jest znaczenie ognia. W ognisku palone będą zioła, a kapłan będzie z nich wróżył chętnym.

Jako że Kupała to także święto miłości, plecione będą przez dziewczęta wianki z zebranych kwiatów i ziół. Połączone wiankami pary pójdą potem na poszukiwanie kwiatu paproci – kto go znajdzie tego czeka bogactwo i zamożność.

Po znalezieniu kwiatu paproci, kapłan wróżyć będzie z kwiatów i ziół, z wody w cebrzyku, z ognia, a pary będą skakać przez ognisko trzymając się za ręce. Na zakończenie wszyscy gromadą ze śpiewem udają się nad wodę – po jednej stronie ustawiają się dziewczęta, po drugiej mężczyźni. Panny puszczają wianki na wodę, zaś kawalerowie będą je łowić. Który wyłowi wianek szuka panny, która go puściła. Jeśli ją znajdzie na ten wieczór są parą.

Całość pokazów uświetnią dawne pieśni sobótkowe i proste układy tańców regionalnych przygotowane przez Kapelę Fedaków.

Na imprezę zapraszamy w godz. 17.00 – 20.00.

Plakat nocy świętojańskiej 2022

03.07.2022 – Dzień Miodu

Prezentacja tradycyjnych sposobów pozyskiwania miodu. Historia pszczelarstwa, „żywa pasieka”, prelekcje, pokazy. Współorganizatorem jest Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach.

10.07.2022 – Śląskie Gody

Imprez organizowana przez Związek Górnośląski oraz Chorzowskie Centrum Kultury. Jarmark odpustowy, uroczysta msza święta.

31.07.2022 – Jarmark Produktów Tradycyjnych

Promocja tradycyjnych potraw śląskich i produktów regionalnych połączona z kiermaszem i występami zespołów. Pokazy warzenia i prezentacja różnych gatunków piwa. Coś dla ciała i coś dla ducha. Współorganizatorem imprezy jest Śląski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

06.08.2022 – O zbożach, chlebie i ziołach

Pokazy prac żniwnych oraz działania młynów, wykład z historii młynarstwa. Zioła i ziołolecznictwo.

Informacje i plan imprezy.

Plakat imprezy - O zbożach, chlebie i ziołach

 

03.09.2022 – Pożegnanie lata z Radiem Fest

Koncerty, konkursy, warsztaty i zabawy nie tylko dla najmłodszych.

 

24.09.2022 – Dzień Kartofla – jesień na wsi

Prezentacja jesiennych prac polowych i gospodarskich, m.in. wykopków oraz kiszenia kapusty (szatkowania i deptania).

Plakat Dnia Kartofla 2022

18.12.2022 – Śląsko Wilijo

Święta, takie jak kiedyś – prezentacja zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Warsztaty wykonywania ozdób choinkowych i świątecznych. Doskonała okazja do poznania smaku tradycyjnych potraw z Górnego Śląska (w tym z Beskidu Śląskiego).

PROGRAM IMPREZY

Śląsko Wilijo 18.12.2022r.

godz. 12.00 – 16.00

SCENA:

Prowadzenie Marek Szołtysek

12.00 – 12.15 Otwarcie imprezy

12.15 – 12.35 “Koncert Kolędowy” Uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie

12.35 – 13.00 Bałamuty ze Zwardonia

13.00 – 13.20 Dawne zwyczaje wigilijne

13.20 – 14.00 „Jasełka” w wykonaniu gości Muzeum

14.00 – 14.20 Wyniki konkursu na najpiękniejszy stroik świąteczny oraz przyznanie nagród w konkursie „Oczami naszych pradziadków”

14.20 – 14.35 tradycyjna szopka świąteczna

14.35 – 15.00 Bałamuty ze Zwardonia

15.00 – 15.15 Choinka czy podłaźniczka?

15.15 – 16.00 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Chorzów

TEREN:

Chałupa Sołtysa z Katowic – potrawy świąteczne przygotowane przez Gospodynie ze Stolarzowic

Chałupa ze Strzemieszyc Wielkich – potrawy świąteczne przygotowane przez KGW z Rajczy

Spichlerz z Wojkowic – warsztaty wykonywania ozdób świątecznych