BILETY WSTĘPU

 

Brand new listof no deposit casinos with bonusesgathered in April 2019!

BILETY WSTĘPU INDYWIDUALNE I IMPREZOWE

– normalny: 12 zł

– ulgowy:  8 zł*

– specjalny:  1 zł**

– rodzinny 30 zł (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci)

– Msza Święta w kościele 5 zł – bilet w sprzedaży tylko w kasie od ul. Kadeckiej

Zwiedzającym muzeum oferujemy obniżoną opłatę ryczałtową parkingową w wysokości 2 zł. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad zwiedzania umieszczonych poniżej.

Aktualne zasady zwiedzania Muzeum w okresie epidemii.


Karnet imienny na 10 wejść (ważny rok od daty zakupu)  60 zł   Do odwołania muzeum będą mogli odwiedzać tylko turyści indywidualni (bez zwiedzania grupowego). Zawieszona została realizacja usługi przewodnickiej. Bilet z przewodnikiem:

– normalny: 15 zł

– ulgowy: 12 zł*

– rodzinny: 45 zł

  Bilet z przewodnikiem w języku angielskim:

– normalny: 25 zł

– ulgowy: 20 zł*

– rodzinny: 75 zł


Uczestnicy programu „Karta Dużej Rodziny”

Bilety wstępu:

– normalny: 6 zł

– ulgowy: 4 zł*


Uczestnicy programu „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” Bilety w cenie: 2 zł (kwota za bilet obowiązuje tylko w dni powszednie. W czasie trwania imprez plenerowych obowiązują opłaty zgodne z cennikiem Muzeum).


Uczestnicy programu „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”

– zwykły: 4 zł

Do odwołania muzeum będą mogli odwiedzać tylko turyści indywidualni (bez zwiedzania grupowego). Zawieszona została realizacja usługi przewodnickiej.

BILETY WSTĘPU GRUPOWE (grupa od 10 osób)

        

– bez przewodnika: 8 zł/os.

– z przewodnikiem: 10 zł/os.

– z przewodnikiem w języku angielskim: 15 zł/os.

– z zajęciami muzealnymi: 10 zł/os.

– z przewodnikiem i zajęciami lub z podwójnymi zajęciami: 15 zł/os.

– urodzinowe dla dzieci „Urodzinki w skansenie” w ramach wybranego pakietu tematycznego: 10 zł/os.

– bilet specjalny dla opiekuna dzieci podczas „Urodzinek w skansenie”: 1 zł/os. (liczba opiekunów nie może przekroczyć liczby dzieci).

Bilet do Parku Śląskiego (uprawnia do wstępu na teren Muzeum GPE, Wesołego Miasteczka, ZOO i Planetarium) – obowiązuje cena ustalona przez WPKiW.


* przysługuje uczniom, studentom, emerytom, opiekunom osób niepełnosprawnych, osobom uprawnionym na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w przypadkach określonych w Cenniku Usług.

** przysługuje osobom niepełnosprawnym, dzieciom od 3 do 7 lat, opiekunom grup, w przypadkach określonych w Cenniku Usług. Obniżone ceny biletów przysługują za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienie.


CENNIK USŁUG

1. Warsztaty (grupy do 12 osób):

– wiklina lub rzeźba: 250 zł/grupa.

2. Ognisko – krąg ogniskowy: 50 zł/godzina, w przypadku przedłużenia się czasu trwania ogniska po godzinach otwarcia Muzeum: 100 zł/godzina. 3. Wózek drewniany – 10 zł na cały czas zwiedzania. 4. Sesja fotograficzna:

– ślubna: 120 zł.

– inne sesje plenerowe: 100 zł.

– plener oraz wnętrza wyznaczonych chałup: 200 zł.

Korzystających z powyższych usług obowiązuje zakup biletów wstępu według obowiązującego cennika. 5. Udostępnienie części terenu Muzeum:

„Mała Łąka” – pow. 748 m²: 5 000 zł/dzień + bilety wstępu ulgowe 8 zł/os.

„Duża Łąka” – pow. 2 080 m²: 7 500 zł/dzień + bilety wstępu ulgowe 8 zł/os.

6. Udostępnienie terenu Muzeum – 15 000 zł/dzień + bilety wstępu specjalne 1 zł/os. 7. Udostępnienie kościoła (wystrój we własnym zakresie) – 700 zł/dzień. 8. Udostępnienie terenu zagrody w celu organizacji ślubu plenerowego – 500 zł/dzień. 9. Udostępnienie kościoła oraz terenu zagrody w celu organizacji ślubu – 1 000 zł/dzień. 10. Udostępnienie chałupy ze Strzemieszyc lub spichlerza z Wojkowic Kościelnych – 800 zł/dzień. 11. Udostępnienie innych wskazanych części terenu Muzeum – 500 zł (ok. 200 m²) + bilety wstępu ulgowe 8 zł/os. 12. Udostępnienie powierzchni reklamowej:

– baner (maks. wymiary: 3 m x 1,5 m) – 500 zł/miesiąc;

– miejsce pod stoisko promocyjne (maks. wymiary: 3 m x 1 m) – 200 zł/dzień;

– reklama wizualna podczas imprezy (roll-up, baner itp.) (maks. wymiary: 2 m x 0,85 m) – 100 zł/dzień.

13. Udostępnienie powierzchni w budynku administracyjnym:

– sala audiowizualna: 2 000 zł/dzień;

– sala wystawowa: 1 000 zł/dzień;

– sala konferencyjna: 500 zł/dzień.

14. Udostępnienie namiotu – 3 000 zł/dzień + bilety wstępu ulgowe 8 zł/os. 15. Usługi digitalizacyjne i fotograficzne:

– zdjęcie cyfrowe (kopia z zasobów) 300 dpi do formatu A4: 20 zł/sztuka;

– skanowanie materiałów archiwalnych z przeznaczeniem do druku 300 dpi do formatu A4: 30 zł/sztuka;

– skanowanie materiałów archiwalnych z przeznaczeniem do druku 300 dpi do formatu A3: 40 zł/sztuka;

– wykonanie nowego zdjęcia cyfrowego 300 dpi do formatu A4 wykonanego według specyfikacji zamawiającego wraz z prawem do rozpowszechniania: 150 zł/sztuka.

Wszystkie ceny są cenami brutto. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu usługi.