INFORMACJA W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM TERENU MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE” SYSTEMEM MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi można skontaktować się również mailowo: iod(at)muzeumgpe-chorzow.pl.

2. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia Administratora, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

4. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak: podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia, IT, kancelaria prawna lub innym odbiorcom, jeżeli taka koniczność wynika to z przepisów prawa.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do podmiotu trzeciego, organizacji międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania.

7. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany przez okres 30 dni od daty jego utrwalenia, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.