W spichlerzu z Warszowic znajduje się wystawa, dzięki której zwiedzający mają okazję zapoznać się z tematyką młynarstwa tradycyjnego. Na wystawie znajdują się żarna, śrutowniki, wialnia oraz inne urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie. Wszystkich tych sprzętów można używać, poznając tajniki ich funkcjonowania. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby sprawdzić się w roli młynarza!