System Informacji Muzealnej jest platformą, która prezentuje różnorodne dane publikowane przez Muzea uczestniczące w projekcie. Jego celem jest upublicznienie innym placówkom muzealnym, oraz wszystkim zainteresowanym osobom, informacji o zabytkach, wydarzeniach w Muzeum oraz prowadzonych pracach badawczych.

Strona systemu SIMuz dostępna jest pod następującym adresem: simuz.pl.