Lekcje muzealne dla młodzieży

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w niezwykłych lekcjach. Prowadzą je pracownicy Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, a odbywają się w wyjątkowej przestrzeni ekspozycyjnej, prezentującej architekturę drewnianą XIX-wiecznej wsi.

To zajęcia, w trakcie których odkrywamy liczne – nierzadko fascynujące – związki pomiędzy literaturą, historią, tradycją i obrzędowością mieszkańców naszego regionu. Pokazujemy, jak wielka historia i kultura narodowa łączą się z historiami lokalnymi i małymi wspólnotami. A wszystko to w zabytkowych obiektach naszego Muzeum – chałupie sołtysa, piekaroku z Goleszowa, kościele z Nieboczów. Uczestnicy tych lekcji mogą – w sensie najzupełniej dosłownym – dotknąć tradycji i poczuć historię na własnej skórze.

Serdecznie zapraszamy do Chorzowa!

 

Zapisy przyjmuje Dział Edukacji i Popularyzacji MGPE: tel. 32 241 07 18, w. 204, 224.

Koszt: 10 zł/os., opiekunowie: 1 zł/os.

 

Lekcje muzealne dla młodzieży w sezonie 2019/2020:

 

„Górny Śląsk na zakręcie historii – powstania i plebiscyt z perspektywy górnośląskich chłopów”.

W 2019 roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego. Lekcja pokazuje skomplikowane losy naszego regionu i powrotu Śląska do Polski. Zajęcia koncentrują się wokół przebiegu I, II i III Powstania Śląskiego.

Dlaczego wybuchały kolejne powstania? Czy chłopi brali w nich udział? Jakie były polityczne i kulturowe skutki powstań? To tylko niektóre z pytań, na które wspólnie z uczniami poszukamy odpowiedzi.

■ Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich.

■ Lekcja prowadzona jest w Sali Audiowizualnej oraz na terenie ekspozycji Muzeum.

■ Czas trwania lekcji – ok. 2 godziny zegarowe.

 

„Jak się żenić, to się żenić!” – obrzędowość weselna na Górnym Śląsku w świetle „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Zaloty, swatanie, zarękowiny – te słowa nie tylko opisują tradycyjną obrzędowość mieszkańców Górnego Śląska, ale też skrywają w sobie ich codzienne radości, dramaty, miłości i rozczarowania.
W trakcie zajęć przyglądamy się tradycji weselnej z różnych stron: od lokalnej obrzędowości, po najbardziej znany dramat Wyspiańskiego. Dzięki temu uczniowie dowiedzą się, jak wielką rolę w polskiej kulturze odgrywa figura wesela.

■ Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich.

■ Lekcja prowadzona jest w Sali Audiowizualnej oraz na terenie ekspozycji Muzeum.

■ Czas trwania lekcji – ok. 1,5 godziny.

 

„Śladami dawnej magii – świat dawnych wierzeń, tradycji i obrzędów”.

Bohaterami lekcji są, między innymi, południca, zmora czy utopiec. Podczas lekcji uczestnicy odkrywają tajemnice, które kryją XIX-wieczne wiejskie chałupy, spichlerze i młyny. Przy okazji dowiadują
się jednak o genezie drugiej części „Dziadów”, słuchają o licznych wątkach ludowych w dramacie Adam Mickiewicza i dowiadują się, jak bardzo wzorce romantyczne i myślenie magiczne obecne są w naszym – zdawałoby się na wskroś racjonalnym – życiu.

■ Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół średnich.

■ Lekcja odbywa się na terenie ekspozycji Muzeum.

■ Czas trwania lekcji – ok. 1,5 godziny.

 

„Chłopi” w terenie. Czytamy powieść Władysława Reymonta (Tom 1: „Jesień”)

„Chłopi” to nuda – tak brzmi jedna z najczęściej wygłaszanych opinii na temat powieści Władysława Reymonta. Nie zgadzamy się z nią, dlatego ciągle chcemy ją czytać! Proponujemy lekturę „Chłopów”
w unikatowej scenerii zabytkowej architektury XIX-wiecznej wsi górnośląskiej. Patrzymy na tekst Reymonta jak na zapis uniwersalnego – ale też różnorodnego – doświadczenia wspólnotowego,
w którym każdy odnajdzie coś dla siebie. O „Chłopach” mówimy interesująco – przekonajcie się sami!

■ Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich.

■ Lekcja prowadzona jest terenie ekspozycji Muzeum.

■ Czas trwania lekcji – ok. 2 godziny.

 

Zapisy na Lekcje muzealne dla młodzieży przyjmuje Dział Edukacji i Popularyzacji MGPE: tel. 32 241 07 18, w. 204, 224.

Koszt: 10 zł/os., opiekunowie: 1 zł/os.