“Drewno i dłuto”

Warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz wszystkich chętnych do próbowania swoich sił rzeźbienia w drewnie. Zajęcia odbywają się latem w Galerii Rzeźby Franciszka Wójtowicza, w zagrodzie młyńskiej     (obiekt nr 45), zimą – w chałupie ze Strzemieszyc Wielkich.

  • Cena: 400 zł/ grupa do 12 osób + bilety wstępu.
  • Czas trwania zajęć: do 3 godz.
  • Termin: cały rok.

W pierwszej części zajęć zwiedzicie Galerię Rzeźby Franciszka Wojtowicza. Kolekcja ponad 700. rzeźb prezentuje fantastyczne wyobrażenia postaci ze świata śląskich podań ludowych, barwnych drewnianych ptaków i osób charakterystycznych dla krajobrazu dawnej wsi m.in.: siewcę, oracza, kosiarza, dziewczynę idącą do studni z wiadrami oraz pastuszków zajętych graniem na fujarce. W drugiej części – po omówieniu przez prowadzącego zasad używania narzędzi rzeźbiarskich – wykonacie proste formy w drewnie lub spróbujecie popracować dłutem przy dużych rzeźbach.

“O czym szumi wiklina”

Warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i osób, dla których przedmioty z wikliny – nawet w czasach nam współczesnych – zachowały nadal wartości użytkowe.

  • Cena: 400 zł/ grupa do 12 osób + bilety wstępu.
  • Czas trwania zajęć: do 1,5 godz.
  • Termin: cały rok.

W Muzeum prezentowane są we wnętrzach domów mieszkalnych warsztaty pracy wiejskich rzemieślników m.in.: szewca, garncarza i wikliniarza w chałupie z Bruśka (1828 r.). Mieszkali w niej tzw. wypalacze węgla drzewnego. Dodatkowym źródłem utrzymania dla rodziny było zbieranie runa leśnego i wyrób koszy z wikliny, która porastała niegdyś gęsto brzegi Małej Panwi (lublinieckie). Na zajęciach warsztatowych nauczycie się podstawowych technik wyplatania z wikliny, niezbędnych do wyplatania koszy. Wykonane przez siebie prace można zabrać ze sobą.