Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim…

Promocja!
Cena:
19,00  10,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:

Seria: MONOGRAFIE I MATERIAŁY 14

Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim na dawnych i współczesnych ziemiach polskich

Redakcja naukowa:

Agnieszka Przybyła-Dumin

Krzysztof Bulla

Barbara Papaj

Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim na dawnych i współczesnych ziemiach polskich to czternasty tom serii wydawniczej Monografie i Materiały MGPE, w którym podjęto refleksję nad specyfiką religijności oraz życiem codziennym wyznawców protestantyzmu na przestrzeni wieków. Publikacja zawiera zbiór artykułów poświęconych m.in. materialnym przejawom religijności ewangelików, czy dorocznej obrzędowości kultywowanej przez przedstawicieli omawianego wyznania oraz charakterystyce najważniejszych obchodzonych przez nich świąt. Ponadto omówiono w niej zagadnienie istniejących niegdyś społeczności ewangelickich, które – mimo sąsiedztwa katolików – egzystowały w zamkniętych enklawach, tworząc odrębną kulturę, a materialnym świadectwem ich bytności są m.in. widoczne w krajobrazie obiekty architektoniczne. Podjęta została także analiza wpływu, jaki wywarły rodziny przemysłowców wyznania ewangelickiego na rozwój miasta Sosnowca oraz rozpatrzono wkład ewangelików w życie społeczno-kulturalne Częstochowy. Tom zamyka tekst poświęcony działalności wydawniczej polskich ewangelików na Zaolziu w latach 1945–2016.

ISBN 978-83-951194-4-6

235×160 mm, ss. 175.