Dwór w Wieszowie. Historia i wspomnienia

Cena:
49,00 
Brak w magazynie
Kategoria:

Stefan Kaczmarczyk

Dwór w Wieszowie. Historia i wspomnienia

Dwór w Wieszowie. Historia i wspomnienia autorstwa Stefana Kaczmarczyka to dzieło, w którym Czytelnik zainteresowany historią regionu odnajdzie informacje na temat życia i pracy w dawnym wieszowskim dworze oraz zarys jego dziejów w powojennej Polsce, kiedy to został upaństwowiony i zamieniony na PGR. Z tego właśnie okresu pochodzą osobiste wspomnienia Autora, który spędził tam dzieciństwo i młodość, dlatego też dobrze pamięta zwyczaje i stosunki panujące na wieszowskiej wsi w okresie Polski Ludowej. Książka jest również niezwykle wartościowym źródłem historycznym dla mieszkańców Wieszowy i okolic. Zadziwia szczegółowość opisów krajobrazu przyrodniczego dworu, jego najbliższego otoczenia, rozplanowania wnętrz pałacu, a także funkcji, jakie pełniły niegdyś budynki gospodarcze. Ukazany został ponadto przebieg procesu mechanizacji, który całkowicie odmienił oblicze gospodarowania na wsi. Tego typu problematyka rzadko pojawia się w opracowaniach o charakterze wspomnieniowym, pisanym z perspektywy nie właściciela, a pracownika majątku, co czyni dzieło tym cenniejszym. Niniejsza publikacja stanowi drugi tom serii wydawniczej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” pn. „Jako downi bywało”. W jej ramach wydawane są dzieła depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, dzięki czemu uchronione zostają przed zapomnieniem istotne informacje, które przechowywane są jedynie w ludzkiej pamięci.

ISBN 978-83-951194-0-8

206 mm x 194 mm, s. 324