Górnośląskie gospodarstwo rolne na przełomie XIX i XX wieku – katalog wystawy