Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Tom 18

Promocja!
Cena:
12,00  5,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:

nr 18 Kościół rzymskokatolicki z Nieboczów

Krzysztof Bulla, Jacek Kubik, Ewa Zacharyasz

 

Osiemnasty tom serii poświęcony został historii drewnianej kaplicy usytuowanej niegdyś na rozstaju dróg we wsi Nieboczowy położonej nad Odrą (pow. wodzisławski, woj. śląskie) oraz niezwykłej historii osady, wzmiankowanej w dokumentach już w XIII wieku, której dziś nie ma już na mapie.

Kaplicę zbudowano w 1791 roku, siedem lat później została powiększona o nawę, kruchtę, prawdopodobnie także zakrystię. Od tego czasu miała status kaplicy publicznej przynależnej do parafii w Pogrzebieniu. W Nieboczowach dokonano w 1931 roku ostatniego remontu obiektu. Czterdzieści lat później przeniesiono go do Kłokocina, gdzie po kilku latach uzyskał status kościoła parafialnego.

W 1995 roku obiekt został rozebrany i przewieziony do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Po dwóch latach posadowiono go na ekspozycji muzealnej w sektorze pszczyńsko-rybnickim – jednym z tych, które prezentują górnośląskie tradycyjne budownictwo ludowe. Pełni dziś, oprócz zabytkowych, również funkcje sakralne – od maja do października odbywają się tu msze św. sprawowane przez proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie.

Opracowanie zawiera ciekawe mapy historyczne, zdjęcia archiwalne zabytku w różnych miejscach jego usytuowania oraz dwie zachowane fotografie wnętrza kaplicy w Nieboczowach. Badania prowadzone w Muzeum w ostatnich latach pozwoliły na sprostowanie niektórych faktów, dokładniejsze datowanie obiektu, dały również odpowiedzi na pytania odnoszące się m.in. symboliki podwójnego krzyża na wieżyczce nad nawą.

 

ISBN 978-83-951194-2-2

170×125 mm, s. 120, 2018