Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Tom 18

Cena:
12,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:

nr 18 Kościół rzymskokatolicki z Nieboczów

Krzysztof Bulla, Jacek Kubik, Ewa Zacharyasz

Osiemnasty tom serii poświęcony został drewnianej kaplicy usytuowanej niegdyś na rozstaju dróg we wsi Nieboczów (powiat wodzisławski, woj. śląskie). Zbudowano ją w 1791 roku, a w 1798 roku została powiększona: dobudowano do niej nawę (oraz kruchtę) i prawdopodobnie także zakrystię. Od tego czasu miała status kaplicy publicznej przynależnej do parafii w Pogrzebieniu. Stan ten trwał do 1911 roku, kiedy wydzielono z niej kościół filialny parafii w Brzeziu, pod którą podlegały także Nieboczowy. W 1931 roku dokonano ostatniego remontu kaplicy, która stopniowo niszczała aż do 1971 roku. Wówczas przeniesiono ją do Kłokocina, gdzie w 1977 roku uzyskała status kościoła parafialnego. W 1995 roku obiekt został rozebrany, a dwa lata później posadowiony w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Obiekt usytuowany jest na ekspozycji muzealnej w sektorze pszczyńsko-rybnickim – jednym z tych, które prezentują górnośląskie tradycyjne budownictwo ludowe. Pełni dziś, oprócz zabytkowych, również funkcje sakralne – należy do parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie.

 

ISBN 978-83-951194-2-2

170×125 mm, s. 120, 2018