Wieś górnośląska w dawnej grafice i fotografii – katalog wystawy