Wieś miniona. Ciało, zdrowie, bezpieczeństwo

Cena:
45,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:

Seria: MONOGRAFIE I MATERIAŁY 21

Wieś miniona. Ciało, zdrowie, bezpieczeństwo

 

Redakcja naukowa:

Agnieszka Przybyła-Dumin

Krzysztof Fokt

Przemysław Nocuń

 

Tom Wieś miniona. Ciało, zdrowie, bezpieczeństwo to czwarta część refleksji i analiz poświęconych zagadnieniu osad fizycznie lub metaforycznie opuszczonych czy przekształconych, wydawanych przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w ramach serii „Monografie i Materiały MGPE”. Niniejsza publikacja ponownie podejmuje tę problematykę, prezentując ją – jak uprzednio – z perspektywy różnych dziedzin nauki i z wykorzystaniem stosowanych w nich odmiennych metodologii. Po raz kolejny został też uwzględniony zarówno aspekt materialny funkcjonowania obszarów wiejskich, jak i społeczno-kulturowe konsekwencje ich istnienia przejawiające się w postaci niematerialnej. Proponowana multidyscyplinarna dyskusja daje podstawy rekonstrukcji wsi wciąż „obecnej”, choć też w różnych zakresach „zaginionej” lub „minionej”. W centrum zainteresowania postawione zostało także ludzkie ciało oraz sposoby dbania o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Kwestii tych dotyczy większość tekstów zawartych w tomie, przy czym największa ich grupa omawia problemy związane z profilaktyką zdrowotną i ochroną zdrowia, włączając w to zjawiska masowe, jakimi na przestrzeni dziejów były epidemie.

 

ISBN 978-83-964155-0-9

235×160 mm, s. 287, 2023