Ziemia bytomska w późnym średniowieczu, Próba rekonstrukcji krajobrazu kulturowego

Promocja!
Cena:
49,00  40,00 
Brak w magazynie

Seria: MONOGRAFIE I MATERIAŁY 19

Ziemia bytomska w późnym średniowieczu, Próba rekonstrukcji krajobrazu kulturowego

Autor: Przemysław Noparlik

Niniejsza publikacja porusza słabo rozpoznaną problematykę średniowiecznego krajobrazu kulturowego Górnego Śląska, skupiając uwagę czytelnika na szczególnie mocno przekształconym antropogenicznie wycinku tego regionu – ziemi bytomskiej. Chronologicznie książka obejmuje wieki XIV i XV oraz pierwsze trzy dekady XVI stulecia, choć wykorzystano też źródła wykraczające poza ustaloną cezurę. Próbę rekonstrukcji krajobrazu podjęto w oparciu o materiały pisane, archeologiczne, toponomastyczne i kartograficzne. W pierwszej grupie znalazło się kilka źródeł, których dotąd nie analizowano w literaturze, jak choćby długo uznawany za zaginiony urbarz z 1532 roku, opisujący kilkadziesiąt podbytomskich wsi.

Publikacja poszerza dotychczasowy stan wiedzy na temat późnośredniowiecznego krajobrazu ziemi bytomskiej, a także weryfikuje wiele błędnych informacji dotyczących początków podbytomskich wsi powielanych w literaturze. Książka stanowi też dobry punkt wyjścia do dalszych badań szczegółowych, zwłaszcza dla autorów planujących monografie poszczególnych miejscowości z obszaru dawnej ziemi bytomskiej.

ISBN 978-83-958239-9-2, 235×160 mm, s. 483, 2021

Okładka miękka.