Polityka antyplagiatowa

Monografie i artykuły składane do publikacji przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poddawane są drobiazgowym pracom redakcyjnym w trosce o wysoki poziom merytoryczny, językowy i formalny wydawanych dzieł, a także dbałość o poszanowanie własności intelektualnych osób trzecich. Przypadki plagiatu i autoplagiatu są niedopuszczalne i w razie ich wykrycia – ujawniane. Redakcja wspiera swoje działania na wiedzy i doświadczeniu osób biorących udział w procesie wydawniczym, wykorzystuje także możliwości programów antyplagiatowych.