Procedura recenzji

W publikacjach naukowych Wydawnictwa – serii „Monografie i Materiały MGPE” oraz periodyku „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” – wydawane są wyłącznie teksty, które otrzymały pozytywne recenzje wybranych przez wydawcę specjalistów – samodzielnych pracowników naukowych (doktorów habilitowanych lub profesorów), w sporadycznych wypadkach (wyłącznie w przypadku artykułów) niesamodzielnych pracowników naukowych (doktorów), niezwiązanych zawodowo z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Redakcja potwierdza brak zależności zawodowej i prywatnej, uwzględnia także kwestię konfliktu interesów między Autorem a Recenzentem. W przypadku monografii zbiorowych oraz czasopisma Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości, obowiązuje także formularz recenzji (wersja pdf do pobrania).

Recenzja ma formę pisemną, która jest przechowywana w dokumentacji Wydawnictwa.

Autorzy tekstów muszą uwzględnić uwagi recenzentów lub – w przypadku gdy jest to z uzasadnionych powodów niemożliwe – wyjaśnić pisemnie swoje stanowisko, co jest weryfikowane przez redakcję oraz Recenzenta.
Proces recenzji odbywa się zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.