Opublikowano: 29 listopada 2023

W tym roku Muzeum zakończyło realizację  dwuletniego projektu „Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków – (etap II)”.  W jego ramach położono nowe gonty na dachach chałup z Istebnej, Bażanowic i  Katowic, chlewiku z Istebnej i spichlerzu z Bujakowa. Wymieniono strzechy na szopie na wozy z Ligoty oraz chałupie z Dziećkowic. Tam gdzie było to konieczne naprawiono także elementy zrębu  oraz konstrukcji dachowych. Dodatkowo chałupy z  Bażanowic i Katowic poddano zabiegowi fumigacji i impregnacji, w celu zwalczenia szkodników biologicznych drewna i zabezpieczenia zabytków przed ich kolejnym atakiem.

Ostatnim etapem projektu była ogólnopolska sesja konserwatorska „Na ratunek drewnu. Konserwacja zabytkowych budowli”  zorganizowana przez Muzeum we współpracy z  Oddziałem Górnośląskim Stowarzyszenia  Konserwatorów Zabytków  w dniach 20-21 listopada. W trakcie sesji poświęconej konserwacji zabytkowych drewnianych budowli wygłoszono 19 referatów, uczestniczyło 78 osób.

Projekt „Na ratunek drewnu konserwacja zabytkowych budynków – (etap II)” uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” w wysokości 379 808 zł.  Całkowity koszt prac remontowych wyniósł 691 357 zł.

 

 

Obiekty przed renowacją:

 

 

 

Obiekty po renowacji 

 

 

 

 

Fumigacja chałup z Bażanowic i Katowic