Szanowni Państwo,

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierzają zorganizować w dniu 8 grudnia bieżącego roku kolejną jednodniową sesję konserwatorską poświęconą tym razem szeroko pojętym zagadnieniom konserwacji, eksponowania, zabezpieczania i przechowywania zabytków metalowych.

Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania sesji są: konserwacja okutej skrzyni prowadzona przez pracownię Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz prace przeprowadzone przez Muzeum Górnictwa Węglowego. Ponieważ sesje konserwatorskie w MGPE stały się forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów – konserwatorów praktyków, pracowników muzeów oraz reprezentantów służb konserwatorskich, chcielibyśmy by w jej trakcie zostało poruszone szerokie spektrum tematów – od teorii konserwacji, poprzez prezentację konkretnych realizacji do problemów związanych z ekspozycją, zabezpieczeniem i przechowywaniem zabytków metalowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w planowanej sesji konserwatorskiej. Nasze zaproszenie adresujemy szczególnie do reprezentantów środowisk konserwatorów dzieł sztuki, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, bibliotekarzy oraz pracowników służb konserwatorskich.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów.

Osoby chętne do czynnego uczestnictwa w sesjach referatowych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 31 października 2016 roku na adres: nocun@muzeumgpe-chorzow.pl.

Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. Decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych.

Program sesji zostanie udostępniony na stronach intenetowych organizatorów w pierwszej połowie listopada 2016 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«”. Termin przesyłania artykułów upływa 15 marca 2017 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz periodyku, w którym tekst zostanie opublikowany.

 

Formularze zgłoszeniowe:

sesja-metal-zgloszenie

sesja-metal-zgloszenie