Problemy i metody opisu zjawisk folkloru w ujęciu słownikowym


Konferencja związana jest z realizacją projektu Leksykon folkloru polskiego finansowanego z grantu NPRH i ma na celu omówienie metod i perspektyw teoretycznych stosowanych do opisu różnych zjawisk folkloru, a także podjęcie refleksji nad procesami zmian, jakie zachodziły i zachodzą w tym obszarze kultury, oraz sposobu opisu owych zmian.

Problemy i metody opisu zjawisk folkloru w ujęciu słownikowym – Chorzów, 5–6 października 2023 r.

Sekcja Folklorystyczna Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Program konferencji

„Na ratunek drewnu – konserwacja budowli drewnianych” – X sesja konserwatorska


Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej – X już – edycji sesji konserwatorskiej, tym razem poświęconej problematyce konserwacji zabytkowych budynków i budowli drewnianych.

Konferencję planujemy zorganizować w dniach 20-21.11.2023 r. w siedzibie naszego Muzeum.

Muzeum pragnie osnuć narrację sesji wokół efektów konserwacji własnych zabytków – budynków na ekspozycji konserwowanych przy udziale środków MKiDN. Chcielibyśmy aby szczególne miejsce zajęła problematyka konserwacji, ochrony i zabezpieczenia budynków drewnianych w muzeach na wolnym powietrzu. W trakcie sesji chcielibyśmy jednak poruszyć także zagadnienia bardziej ogólne i zapoznać się z diagnozami stanu ochrony z zachowania drewnianej architektury nie tylko w naszym regionie. Interesują nas także nowoczesne rozwiązania techniczne, współczesne technologie konserwacji drewna a także monitoring stanu zachowania i diagnostyka oraz turystyka dziedzictwa jako forma ochrony i promocji drewnianej architektury. Mamy nadzieję, że tegoroczna sesja konserwatorska stanie się przyczynkiem do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń związanych zarówno z konserwacją i ochroną nie tylko muzealnych eksponatów.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut (w przypadku referatów) oraz do 10 minut (dla komunikatów).

Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 września 2023 roku na adres: cielesta@muzeumgpe-chorzow.pl.

Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Śladami przeszłości... Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku.

Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska stanowi jeden z istotnych projektów badawczych podejmowanych w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Jego realizacja dostarczyła szeregu spostrzeżeń wskazujących na potrzebę analiz interdyscyplinarnych, uwzględniających m.in. badania genetyczne. Dlatego proponujemy refleksję nad genealogią zarówno tradycyjną, jak i genetyczną, zachęcając do analiz i interpretacji z perspektywy antropologii, etnologii, historii, archeologii, nauk przyrodniczych i innych. Zapraszamy do prezentacji różnorodnej problematyki, dla której podstawą lub inspiracją jest genealogia, a więc wyników badań, wskazówek metodologicznych, kontekstów społeczno-kulturowych itd. Przedmiot zainteresowania organizatorów uwzględnia wszelkie obszary, których kanwą jest badanie przeszłości z perspektywy analizy genealogicznych losów człowieka.

Przyszłoroczna konferencja łączy się z obchodami 10-lecia istnienia Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”, które od początku działalności oprócz tradycyjnej genealogii podejmuje zagadnienia związane z genealogią genetyczną. Dowodem tego jest powstały w 2016 roku Project SILESIA. Głównym jego celem jest odkrycie dziedzictwa genetycznego Ślązaków oraz ich potomków. Konferencja będzie okazją do podsumowania wyżej wymienionego projektu oraz omówienia wyników badań licznej grupy rodowitych Ślązaków w ramach Genomicznej Mapy Polski. W związku z jubileuszem GTG „Silius Radicum” przygotowana zostanie także niewielka wystawa przedstawiająca osiągnięcia członków stowarzyszenia w zakresie genealogii genetycznej i tradycyjnej.

Partnerem tegorocznej edycji konferencji jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, który od lat realizuje wielkoskalowe, interdyscyplinarne projekty genomiczne i archeogenomiczne. Ich celem jest m.in. opisanie zmienności genetycznej współczesnych i historycznych społeczności zamieszkujących terytorium Polski. W ramach jednego z projektów powstaje wspomniana wcześniej Genomiczna Mapa Polski. W Instytucie prowadzone są także badania dotyczące pochodzenia dynastii Piastów i społeczeństwa państwa wczesnopiastowskiego.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 30 minut w przypadku referatów oraz do 15 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 lutego 2023 roku na adres: bulla(at)muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 320 zł: 28 lutego 2023 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Konferencja – Śladami przeszłości…, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie marca 2023 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub dedykowanej podejmowanej problematyce monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 10 maja 2023 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

 

• Komitet organizacyjny

Paulina Cius-Górska (p.o. Dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”)

dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

dr Beata Piecha-van Schagen (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”)

Mirosław Mitrenga (Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”)

 

• Sekretarze konferencji

Krzysztof Bulla (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”)

Damian Jureczko (Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”)

 

Formularz zgłoszeniowy (format *.doc).

 

IX sesja konserwatorska: „Czar dzieciństwa – konserwacja zabawek i sprzętów dla dzieci”

MGPE-IX-sesja-konserwatorska-wózek

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej – IX już – edycji sesji konserwatorskiej, tym razem poświęconej problematyce konserwacji zabawek i sprzętów przeznaczonych dla dzieci. Muzeum pragnie osnuć narrację sesji wokół efektów konserwacji własnych zabytków – wózków dziecięcych i wózka dla lalek oraz pokazać fragment swojej kolekcji zabawek. Te skomplikowane przedmioty zabudowane z wielu materiałów stanowią wbrew pozorom niemałe wyzwanie konserwatorskie. Łączą problematykę konserwacji metalu, w tym elementów niklowanych, wikliny, drewna polichromowanego, skór, tkanin, materiałów sztucznych. W trakcie sesji chcielibyśmy jednak poruszyć nie tylko problemy dotyczące konserwacji zabawek. Interesują nas także zagadnienia związane z gromadzeniem, przechowywaniem, katalogowaniem i eksponowaniem takich kolekcji.

Mamy nadzieję, że tegoroczna sesja konserwatorska stanie się przyczynkiem do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń związanych zarówno z konserwacją i ochroną muzealnych eksponatów, jak też popularyzacją wiedzy na temat takich zabytków.

Termin spotkania: 25 listopada 2022 r.

[ Aktualizacja ] Termin zgłaszania referatów na IX sesję konserwatorską […] został przedłużony do 30 września 2022 r.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut (w przypadku referatów) oraz do 10 minut (dla komunikatów). Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 lipca 2022 roku na adres: klajmon@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Komitet organizacyjny:

dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Barbara Klajmon
mgr Damian Adamczak
mgr Paulina Chyłka-Księżarek
Małgorzata Książek

Sesja konserwatorska – formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania, format *.docx)

 

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Ciało, zdrowie, choroba w kulturze tradycyjnej i współczesnej”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w konferencji naukowej pn. „Ciało, zdrowie, choroba w kulturze tradycyjnej i współczesnej”, która odbędzie się – w zależności od sytuacji epidemicznej – w formie hybrydowej lub zdalnej 31 maja 2022 roku.

Ciało człowieka to nie tylko żywy organizm podlegający prawom świata przyrody, to także materia, na której kultura zapisuje i wobec której tworzy różnorodne treści, to podlegający historycznym transformacjom społeczny konstrukt. Analiza tego, w jaki sposób jest traktowane, jak chronione i zdobione, jakie nakazy i zakazy go dotyczą, pozwala na dekodowanie obowiązujących wartości, norm, składowych ról społecznych… Zarówno samej biologicznej kondycji człowieka, jak i jej stanu (rozwoju, zdrowia, choroby, bólu, śmierci) oraz działań wobec niej (opieki, treningu, leczenia) dotyczą liczne teksty-zachowania, odsłaniające arkana światopoglądu, wprowadzające w obszar wierzeń, wskazujące na obraz świata i człowieka obowiązujący w społeczności będącej ich twórcami i nosicielami. Refleksja nad tymi i powiązanymi z nimi zagadnieniami, pobudzona doświadczeniem pandemii COVID-19, będzie przedmiotem rozważań w trakcie proponowanego naukowego spotkania.

Do udziału zapraszamy reprezentantów środowisk zajmujących się dokumentowaniem i analizowaniem zjawisk kulturowych i społecznych: uczonych, badaczy, muzealników, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do osób, które chciałyby zaprezentować wybrane zagadnienia, jak i do wszystkich zainteresowanych udziałem w obradach w roli słuchaczy i dyskutantów.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów.

Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 kwietnia 2022 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. O przyjęciu referatu lub komunikatu zostaną Państwo poinformowani do 25 kwietnia 2022 roku.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł: 5 maja 2022 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Konferencja – Ciało, zdrowie, choroba…, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program konferencji do pobrania.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 10 lipca 2022 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk nie będzie wypłacane honorarium, autorzy otrzymają natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

Organizatorzy konferencji:

dr Artur Madaliński, Dyrektor MGPE

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

dr Przemysław Nocuń

Agata Krajewska

Krzysztof Bulla

Antoni Kreis

 

VIII sesja konserwatorska: „Malowana skrzynia – Konserwacja mebli ludowych”

Skrzynia posażna - sesja konserwatorska - skansen Chorzów

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej – VIII już – edycji sesji konserwatorskiej, tym razem poświęconej problematyce meblarskiej. Jej tematyka koncentrować się będzie wokół renowacji zabytkowych skrzyń posażnych. Mamy nadzieję, że tegoroczna sesja konserwatorska stanie się przyczynkiem do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń związanych zarówno z konserwacją i ochroną zabytków, jak też popularyzacją wiedzy na temat stolarstwa, zdobnictwa – w tym malarstwa ludowego.

Termin spotkania to 19 listopada 2021 r.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut (w przypadku referatów) oraz do 10 minut (dla komunikatów). Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 30 czerwca 2021 roku na adres: chylka@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

 

Komitet organizacyjny:

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

dr Przemysław Nocuń

mgr Damian Adamczak

mgr Paulina Chyłka-Księżarek

Małgorzata Książek

 

Sesja konserwatorska – zaproszenie do udziału (plik do pobrania)

Sesja konserwatorska – formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

 

Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez MGPE

IV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu WIEŚ ZAGINIONA pn. „Wieś zaginiona 4: katastrofy i ich konsekwencje”

UWAGA: Ze względu na (COVID-19) konferencja przeniesiona na 2021 rok

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
zaprasza na
IV międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową

z cyklu WIEŚ ZAGINIONA
pn. „Wieś zaginiona 4: katastrofy i ich konsekwencje”,
która odbędzie się w Chorzowie, w siedzibie Muzeum,
w 3 listopada 2021 r.

Inspiracją do zorganizowania czwartej już (przeniesionej z 2020 roku) konferencji ruralistycznej z cyklu „Wieś zaginiona” jest otaczająca nas rzeczywistość pandemii oraz niewygasające zainteresowanie tematyką dawnych wsi, a także wystąpieniami zaprezentowanymi podczas trzech wcześniejszych edycji konferencji w latach 2014-2018. Znaczenie ma ponadto podtrzymywana przez Muzeum GPE w Chorzowie gotowość do cyklicznego organizowania naukowego spotkania poświęconego temu zagadnieniu (w trybie dwuletnim), jak również publikacji podjętych analiz. Ciągle widoczny dysonans między stanem wiedzy na temat późnośredniowiecznej i nowożytnej wsi w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej a rosnącym zainteresowaniem historią dawnego osadnictwa, utwierdził organizatorów w zamiarze kontynuowania i pogłębiania interdyscyplinarnych rozważań poświęconych tej tematyce. Zależy nam na kontynuacji dyskusji nad metodami badania wsi opuszczonych wykorzystywanymi przez archeologów, historyków, etnografów, geografów i przedstawicieli innych dziedzin.

Wzorem poprzednich edycji, pierwsza część dyskusji poświęcona będzie śladom materialnym dawnych osad wiejskich. Chcielibyśmy zaprezentować odkryte w toku pracelikty archeologiczne i architektoniczne tego typu siedlisk – tym razem ze szczególnym naciskiem na dziejowe katastrofy, które je dotknęły i zakończyły ich egzystencję bądź zmusiły ocalałych mieszkańców do podejmowania trudów odbudowy, a pozostawiły ślady tych tragicznych wydarzeń w rozplanowaniu wsi i otaczającym je krajobrazie.

Drugi wątek (w zasadzie związany mocno z pierwszym) to ślady topograficzne, często wciąż jeszcze widoczne w krajobrazie przekształcanych lub odbudowywanych osad wiejskich – najbardziej interesują nas ślady dawnych epidemii, klęsk żywiołowych, zniszczeń wojennych i innych katastrof.

Trzeci aspekt to ślady niematerialne – tradycje, pieśni, opowieści, nazewnictwo – analizowane pod kątem społeczno-kulturowego funkcjonowania wsi oraz obyczajowości i obrzędowości ich mieszkańców, w kontekście transformacji oraz zanikania zjawisk, struktur czy funkcji. Interesujący będzie tu aspekt wsi doświadczającej szeroko rozumianych tragedii oraz – wiążących się z tym faktem – świadomości i obaw mieszkańców, potencjalnie uchwytnych w folklorze słownym, kultywowanych zwyczajach czy zachowanych dokumentach.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 30 minut w przypadku referatów oraz do 15 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 30 września 2021 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. O przyjęciu referatu lub komunikatu zostaną Państwo poinformowani do 4 października 2021 roku.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł w wypadku formy stacjonarnej (obejmującej materiały konferencyjne, dwa obiady, uroczystą kolację, napoje, druk referatu) oraz 100 zł w wypadku formy zdalnej (obejmującej druk referatu): 15 października 2021 roku
(nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: konferencja – Wieś zaginiona 4, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie października 2021 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w dedykowanym tomie monograficznym lub Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Termin przesyłania artykułów upływa 31 marca 2022 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

Organizatorzy konferencji:

dr Artur Madaliński, Dyrektor MGPE

dr Przemysław Nocuń

dr Krzysztof Fokt

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

Sekretarze:

Barbara Papaj

Krzysztof Bulla

Zaproszenie na konferencję (format *.pdf | 672 KB)

Program konferencji (format *.pdf | 920 KB)

 

VII sesja konserwatorska „Żeliwo i emalia. Konserwacja przedmiotów wykonanych ze stopów żelaza z węglem oraz wyrobów emaliowanych”

konserwacja pieca żeliwnego - skansen Chorzów

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej – VII już edycji sesji konserwatorskiej, tym razem poświęconej problematyce wyrobów żeliwnych oraz emaliowanych. Jej tematyka koncentrować się będzie wokół renowacji zabytkowego pieca żeliwnego, pochodzącego z miejscowości Wieszowa.

Mamy nadzieję, że tegoroczna sesja konserwatorska stanie się przyczynkiem do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń związanych zarówno z konserwacją i ochroną zabytków, jak też popularyzacji wiedzy na temat odlewnictwa żeliwa i emalierstwa.

Termin spotkania to 11 grudnia 2020 r.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 30 czerwca 2020 roku na adres: cielesta@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Odpłatność za udział w sesji, wraz z kompletem materiałów konferencyjnych, poczęstunkiem w przerwie i obiadem wynosi 100 zł za osobę. Wpłatę należy wnieść na poniższy rachunek bankowy do 5 września 2020 r.

Dane do przelewu:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
ul. Parkowa 25
41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A. | nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091
Tytułem: Sesja konserwatorska „Żeliwo i emalia…”, imię i nazwisko uczestnika.

Organizatorzy sesji:

dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Damian Adamczak
mgr Magdalena Cielesta

 

Aktualizacja program VII sesji konserwatorskiej (format pdf).

 

Sesja konserwatorska – zaproszenie do udziału

Sesja konserwatorska – formularz zgłoszeniowy w formacie docx

Sesja konserwatorska – formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

 

Faktury zostaną przesłane pocztą. Faktury mogą być wystawiane wyłącznie na osobę lub instytucję, która dokonała wpłaty, jeśli oczekują Państwo faktury na instytucję lub firmę, prosimy by wpłata została dokonana za jej pośrednictwem.

 

Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez MGPE

*Konferencja finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych zwolniona jest z podatku VAT (Art. 43 ust.1 pkt 29 ust. o VAT).

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Folklor muzyczny i jego archiwa. Źródła, konteksty i perspektywy”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Folklor muzyczny i jego archiwa. Źródła, konteksty i perspektywy, organizowanej w ramach projektu „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap II)”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum 22 października 2020 roku.

Podejmowana podczas obrad konferencyjnych problematyka obejmować będzie: prezentację folkloru muzycznego środowisk chłopskich i robotniczych jako istotnego kierunku badań i poszukiwań, a także analizę pieśni różnych zbiorowości, w tym związanych z etapami ludzkiego życia – codziennością i świętowaniem, jak również wydarzeniami historycznymi, wraz z określeniem wartości, których są wykładnią, oraz ich znaczenia w kontekście kształtowania tożsamości kulturowej i narodowej. W związku z obchodami 100-letniej rocznicy trzech powstań śląskich i plebiscytu, które zdecydowały o przynależności części terytoriów Śląska do Polski, ta ostatnia problematyka zasługuje na szczególne wyróżnienie. Istotną kwestią będzie ponadto przedstawienie wartości historycznej archiwalnych nagrań i zapisów z badań terenowych oraz próba retrospektywnego podsumowania dorobku naukowo-badawczego prof. dr. hab. Adolfa Dygacza, który – z racji realizacji projektu digitalizacji zbiorów terenowych uczonego – stał się jedną z inspiracji organizowanego wydarzenia. Konferencję zamknie koncert zespołu „Ligocianie” popularyzujący pieśni znajdujące się w archiwum etnograficznym prof. Adolfa Dygacza.

Do udziału zapraszamy reprezentantów środowisk zajmujących się dokumentowaniem i analizowaniem zjawisk kulturowych: uczonych, badaczy, muzealników, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do osób, które chciałyby zaprezentować wybrane zagadnienia, jak i do wszystkich zainteresowanych udziałem w obradach w roli słuchaczy i dyskutantów. W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 sierpnia 2020 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie września 2020 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 30 października 2020 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

Organizatorzy konferencji:
dr Artur Madaliński, Dyrektor MGPE
dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Agata Krajewska
mgr Krzysztof Bulla

Konferencja MGPE – Folklor muzyczny i jego archiwa… – zaproszenie

Konferencja MGPE – Folklor muzyczny i jego archiwa… – informacje organizacyjne

Konferencja MGPE – Folklor muzyczny i jego archiwa… – formularz zgłoszeniowy

 

[ 6.11.2020 – Aktualizacja ] Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy program konferencji – program konferencji w formie pliku pdf.

 

 

VI Sesja konserwatorska „MAZEROWANIE, FLADROWANIE. Techniki zdobienia mebli – problematyka konserwatorska”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w VI edycji sesji konserwatorskiej, poświęconej w tym roku kwestii konserwacji mebli zdobionych techniką mazerowania, która odbędzie się 12 grudnia 2019 roku.

Sesje konserwatorskie w MGPE stały się forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów – konserwatorów-praktyków, pracowników muzeów oraz reprezentantów służb konserwatorskich. Chcielibyśmy, aby w także w trakcie tegorocznej zostało poruszone szerokie spektrum tematów – od teorii konserwacji, poprzez prezentację konkretnych realizacji, do problemów związanych z rekonstrukcją i jej teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami. Tym razem interesują nas sposoby konserwacji mebli, a w szczególności techniki zdobnicze zwane mazerowaniem lub fladrowaniem. Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania sesji jest konserwacja mazerowanej komody ze zbiorów MGPE.

Nasze zaproszenie adresujemy szczególnie do reprezentantów środowisk: konserwatorów dzieł sztuki, rzemieślników zajmujących się szeroko pojętym meblarstwem, historyków sztuki, muzealników oraz innych specjalistów zajmujących się wspomnianą wyżej problematyką.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 1 września 2019 roku na adres:  cielesta@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

 

Opłata za konferencję wynosi 100 zł za osobę (obejmuje materiały konferencyjne, obiad, napoje, druk referatu).

Opłatę należy dokonać na konto bankowe do dnia 15 października 2019 roku.

Dane do przelewu:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Ul. Parkowa 25

41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091,

tytułem: Sesja konserwatorska „Mazerowanie, fladrowanie”, imię i nazwisko prelegenta.

 

VI Sesja konserwatorska – szczegółowy program sesji do pobrania (dokument w formacie pdf – 421 KB).

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Termin przesyłania artykułów upływa 20 lutego 2020 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz periodyku, w którym tekst zostanie opublikowany.

 

dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Damian Adamczak
mgr Magdalena Cielesta

Sesja konserwatorska — formularz zgłoszeniowy

Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez MGPE 

*Konferencja finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych zwolniona jest z podatku VAT (Art. 43 ust.1 pkt 29 ust. o VAT).

 

Konferencja Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych

Sekcja Folklorystyczna Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

oraz Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

zapraszają do udziału w konferencji naukowej Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych,

która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2019 roku w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Nasza konferencja ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, zależy nam o zorganizowaniu spotkania, którego szeroka formuła umożliwi wymianę doświadczeń oraz refleksję nad różnymi tematami i problemami podejmowanymi aktualnie w badaniach folklorystycznych. Po drugie, interesują nas możliwości i perspektywy wykorzystania kategorii folkloru oraz metod badań folklorystycznych do analizy dawnych i współczesnych zjawisk kulturowych w różnych dyscyplinach i projektach badawczych.

Dlatego też do udziału w naszym spotkaniu zapraszamy zarówno folklorystów, jak i tych wszystkich, którzy w swoich pracach poruszają problematykę szeroko rozumianych zjawisk folkloru. Zachęcamy zwłaszcza do zaprezentowania wyników najnowszych badań i towarzyszącej im refleksji metodologicznej, a także przedstawienia realizowanych aktualnie lub planowanych w najbliższej przyszłości przedsięwzięć.

Propozycje referatów (do 20 minut) oraz komunikatów (do 10 minut) prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 30 listopada 2018 roku na adres: folklor@ptl.info.pl.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł.

Ze względu na wakacyjny czas, w jakim będzie się odbywać nasze naukowe spotkanie, w dniach 28-29 czerwca planujemy zorganizowanie wycieczek (dodatkowo płatnych) do Kopalni Guido lub Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu oraz w okolice Bielska-Białej i Żywca. O szczegółach będziemy informować w terminie późniejszym.

Konferencja Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych — formularz zgłoszeniowy

Konferencja Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych — program konferencji

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Wieś zaginiona pn. Wspólnota, samorządność, przestrzeń

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
zaprasza na III międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową
z cyklu WIEŚ ZAGINIONA
pn. „Wieś zaginiona 3: wspólnota, samorządność, przestrzeń”,
która odbędzie się w Chorzowie, w siedzibie Muzeum,
w dniach 21-22 listopada 2018 r.

Inspiracją do zorganizowania trzeciej już konferencji ruralistycznej z cyklu „Wieś zaginiona” jest duże zainteresowanie tematyką, a także wystąpieniami, zaprezentowanymi podczas wcześniejszych edycji konferencji w 2014 i 2016 roku. Znaczenie ma ponadto zadeklarowana przez Muzeum GPE w Chorzowie gotowość do cyklicznego organizowania naukowego spotkania poświęconego temu zagadnieniu (w trybie dwuletnim), jak również fakt, że w bieżącym roku planowane jest wydanie drugiej już publikacji – tym razem podsumowującej analizy wygłoszone w 2016 roku. Ciągle widoczny dysonans między stanem wiedzy na temat późnośredniowiecznej i nowożytnej wsi w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, a rosnącym zainteresowaniem historią dawnego osadnictwa, utwierdził organizatorów w zamiarze kontynuowania
i pogłębiania interdyscyplinarnych rozważań poświęconych tej tematyce.

Wzorem poprzednich edycji, pierwsza część dyskusji poświęcona będzie śladom materialnym dawnych osad wiejskich. Chcielibyśmy zaprezentować nie tylko odkryte w toku pracelikty archeologiczne
i architektoniczne tego typu siedlisk (tym razem ze szczególnym naciskiem na ślady rozwijającej się samorządności: siedziby sołeckie – w tym dwory – ich zaplecza, młyny, karczmy sądowe itp.). Zależy nam także na kontynuacji dyskusji nad multidyscyplinarnymi metodami badania wsi opuszczonych wykorzystywanymi przez archeologów, historyków, etnografów, geografów i przedstawicieli innych dziedzin.

Drugi wątek (w zasadzie związany mocno z pierwszym) to ślady topograficzne, często wciąż jeszcze widoczne w krajobrazie przekształcanych od średniowiecza osad wiejskich, które – kiedy organizowano – nie były przecież zjawiskami samorodnymi, a raczej efektem nowego etapu w rozwoju prawnym i gospodarczym struktur osadniczych (najbardziej interesują nas ślady współdziałania wiejskich wspólnot, jak chociażby przygotowujących teren pod osadnictwo prac karczunkowych, melioracyjnych, ale i mających ogromny wpływ na organizację przestrzeni wspólnie budowanych młynówek, stawów młyńskich itp.).

Trzeci aspekt to ślady niematerialne – tradycje, opowieści, nazewnictwo – analizowane pod kątem społeczno-kulturowego funkcjonowania wsi oraz obyczajowości i obrzędowości ich mieszkańców, w kontekście transformacji oraz zanikania zjawisk, struktur czy funkcji. Interesujący będzie tu aspekt wsi samorządnej jako wspólnoty gospodarzy oraz – wiążącej się z tym faktem – świadomości i tożsamości mieszkańców wsi, potencjalnie uchwytny podczas kwerend archiwalnych.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 30 minut w przypadku referatów oraz do 15 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 31 sierpnia 2018 roku na adres:
dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. O przyjęciu referatu lub komunikatu zostaną Państwo poinformowani do 20 września 2018 roku.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, w wysokości 200 zł (obejmującej materiały konferencyjne, dwa obiady, uroczystą kolację, napoje, druk referatu): 30 września 2018 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: konferencja – Wieś zaginiona 3, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie października 2018 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w dedykowanym tomie monograficznym lub Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (czasopismo punktowane). Termin przesyłania artykułów upływa 31 marca 2019 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

Organizatorzy konferencji:

Andrzej Sośnierz, Dyrektor MGPE
dr Przemysław Nocuń
dr Krzysztof Fokt
dr Agnieszka Przybyła-Dumin

 

Konferencja MGPE – Wieś zaginiona 3 – zgłoszenie

Konferencja MGPE – Wieś zaginiona 3 – program konferencji 

 

V sesja konserwatorska, pt. ZAMKNIJ, SCHOWAJ, UKRYJ…

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w V edycji sesji konserwatorskiej, poświęconej w tym roku szeroko pojętym zagadnieniom konserwacji skarbczyków, sejfów i ich mechanizmów zabezpieczeń, która odbędzie się 13 grudnia 2018 roku.

Tym razem interesują nas nie tylko sposoby konserwacji elementów metalowych, ale również sposoby ich rekonstrukcji. Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania sesji jest konserwacja okutej skrzyni, prowadzona przez firmę Maximus z Krakowa. Ponieważ sesje konserwatorskie w MGPE stały się forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów – konserwatorów praktyków, pracowników muzeów oraz reprezentantów służb konserwatorskich, chcielibyśmy, aby w jej trakcie zostało poruszone szerokie spektrum tematów – od teorii konserwacji, poprzez prezentację konkretnych realizacji, do problemów związanych z rekonstrukcją i jej praktycznymi oraz teoretycznymi aspektami.

Nasze zaproszenie adresujemy szczególnie do reprezentantów środowiska: konserwatorów dzieł sztuki, rzemieślników zajmujących się szeroko pojętym ślusarstwem i kowalstwem, historyków sztuki, muzealników oraz innych specjalistów zajmujących się wymienioną wyżej problematyką.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 października 2018 roku na adres: kasperczyk@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, w wysokości 30 zł (obejmuje materiały konferencyjne, obiad, napoje, druk referatu): 10 października 2018 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Sesja konserwatorska – Zamknij, schowaj, ukryj …, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program sesji konserwatorskiej zostanie udostępniony na stronach internetowych organizatorów w pierwszej połowie listopada 2018 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«”. Termin przesyłania artykułów upływa 15 stycznia 2019 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz periodyku, w którym tekst zostanie opublikowany.

Organizatorzy konferencji:

dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Irmina Kasperczyk-Hajdus
mgr Damian Adamczak

Formularz_zgłoszeniowy

Sesja konserwatorska MGPE – Zamknij, schowaj, ukryj… – zaproszenie

Wpis z wybranymi fotografiami ilustrującymi Konferencję.

 

Mieszkańcy górnośląskich wsi w obliczu zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Mieszkańcy górnośląskich wsi w obliczu zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę

Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Mieszkańcy górnośląskich wsi w obliczu zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowaną przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, która odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w siedzibie Muzeum.

Poniżej w załączniku program konferencji:

Konferencja MGPE – Mieszkańcy górnośląskich wsi… – program

 

Mieszkańcy górnośląskich wsi w obliczu zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w konferencji, pt. Mieszkańcy górnośląskich wsi w obliczu zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbędzie się w siedzibie Muzeum 14 czerwca 2018 roku.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 kwietnia 2018 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, w wysokości 100 zł (obejmującej materiały konferencyjne, obiad, napoje, druk referatu): 30 kwietnia 2018 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Konferencja – Mieszkańcy górnośląskich wsi…, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w maju 2018 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 30 czerwca 2018 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk nie będzie wypłacane honorarium, autorzy otrzymają natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

Sejm na mocy uchwały z 25 maja 2017 roku ogłosił, że rok 2018 będzie „Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poprzez organizację konferencji chce włączyć się w te obchody. Uroczystości będą miały wymiar nie tylko ogólnopolski, gdyż Sejmik Województwa Śląskiego wystąpił z podobną inicjatywą, ogłaszając w drodze uchwały z 20 listopada 2017 roku bieżący rok „Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Bardzo trafne jest zawarte w nim sformułowanie, iż odrodzenie państwa polskiego było możliwe nie tylko poprzez zmagania na polach bitew, ale także dzięki codziennej walce o zachowanie duchowej i materialnej spuścizny przodków, w pozytywistycznej pracy nad zachowaniem języka, dziedzictwa kulturowego i w budowaniu nowoczesnej świadomości narodowej.

Jesteśmy świadomi skomplikowanych losów Górnego Śląska, który w chwili zakończenia I wojny światowej od kilkuset lat znajdował się poza granicami państwa polskiego. Mimo tego wielu Ślązaków nadal pielęgnowało polskość, a w okresie próby chwyciło za broń i poświęciło życie dla idei, jaką była niepodległa Polska. Udział mieszkańców wsi w tym dziele był niepodważalny. Podczas konferencji chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkich przywódców, ale także na drobnych działaczy, którzy swą organiczną pracą kształtowali propolskie postawy, dbali o zachowanie języka, dziedzictwa kulturowego oraz z wielkim zaangażowaniem włączali się w tworzenie pierwszych struktur państwowych.

Zakończenie się Wielkiej Wojny rozpoczęło walkę o przynależność państwową tego regionu, która zakończyła się dopiero w 1922 roku przyłączeniem części Śląska do Polski. Nie można jednak zapominać o Ślązakach mających poglądy odmienne. Wydaje się, że proponowana konferencja mogłaby być dobrym miejscem do dyskusji i bliższego przyjrzenia się ich motywom, poglądom i działalności, a także wizjom przyszłości Górnego Śląska prezentowanych przez każdą ze stron konfliktu i analizie sytuacji panującej na tym terenie na początku XX wieku. Mamy nadzieję, że naukowe spotkanie stworzy płaszczyznę do wzajemnej wymiany wiedzy oraz pozwoli zaprezentować własne badania poświęcone działalności narodowej mieszkańców górnośląskich wsi nie tylko na polu zbrojnym, ale także społecznym, politycznym, gospodarczym czy kulturowym.

Konferencja MGPE – Mieszkańcy górnośląskich wsi… – formularz zgłoszenia

Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim


Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniu 16 listopada 2017 roku.

W obszarze zainteresowań organizatorów konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

konferencja-mgpe—religijnosc-i-codziennosc___—formularz-zgloszenia(2)

konferencja-mgpe—religijnosc-i-codziennosc___—zaproszenie(2)

Konferencja naukowa pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych


Serdecznie zapraszamy na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych, organizowaną przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 21-22 czerwca 2017 roku.

Poniżej w załączniku program konferencji:

Pliki do pobrania:

program-konferencji—sladami-przeszlosci(2)

Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych


Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 21-22 czerwca 2017 roku. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej w plikach do pobrania.

Szczegółowy komunikat, zaproszenie i formularz zgłoszeniowy:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/sladami-przeszlosci-genealogia-genetyczna-w-badaniach-pradziejowych-i-historycznych/

Sesja konserwatorska poświęcona zagadnieniom konserwacji, eksponowania, zabezpieczania i przechowywania zabytków metalowych


Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierzają zorganizować w dniu 8 grudnia bieżącego roku kolejną jednodniową sesję konserwatorską poświęconą tym razem szeroko pojętym zagadnieniom konserwacji, eksponowania, zabezpieczania i przechowywania zabytków metalowych.

Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania sesji są: konserwacja okutej skrzyni prowadzona przez pracownię Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz prace przeprowadzone przez Muzeum Górnictwa Węglowego. Ponieważ sesje konserwatorskie w MGPE stały się forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów – konserwatorów praktyków, pracowników muzeów oraz reprezentantów służb konserwatorskich, chcielibyśmy by w jej trakcie zostało poruszone szerokie spektrum tematów – od teorii konserwacji, poprzez prezentację konkretnych realizacji do problemów związanych z ekspozycją, zabezpieczeniem i przechowywaniem zabytków metalowych.

Szczegółowy komunikat oraz formularz zgłoszeniowy:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/iv-sesja-konserwatorska/

Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania


Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału
II międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu WIEŚ ZAGINIONA pn. „Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania”,
która odbędzie się w Chorzowie w dniach 16-17 listopada 2016 r.

Inspiracją do zorganizowania drugiej już konferencji ruralistycznej z cyklu „Wieś zaginiona” jest duże zainteresowanie tematyką, a także wystąpieniami, zaprezentowanymi podczas pierwszej edycji konferencji w 2014 roku. Znaczenie ma też fakt, że w bieżącym roku planowane jest wydanie publikacji podsumowującej wygłoszone wówczas analizy.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (czasopismo punktowane) lub dedykowanym tomie monograficznym.

Szczegółowy komunikat oraz formularz zgłoszeniowy:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/konferencja-wies-miniona-lecz-obecna/

Sesja poświęcona genealogii genetycznej


Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz  Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają na sesję poświęconą genealogii genetycznej, która odbędzie się w siedzibie Muzeum, 11 kwietnia 2016 roku, o godzinie 16.00. Podczas spotkania zostaną wygłoszone prelekcje: „Zastosowanie badań genetycznych w historii, archeologii i genealogii” – dr. Łukasza Lubicza Łapińskiego oraz „Genealogia genetyczna: co DNA mówi o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości?” – Eryka Jana Grzeszkowiaka.

Więcej informacji pod numerami tel.: +48 32 450 27 04 do 06; +48 32 241 07 18 wewn. 200.

Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem i sztuką


Jednym z głównych wyznaczników odrębności regionu jest strój ludowy, będący do dziś bodaj najbardziej reprezentacyjnym elementem tradycyjnej kultury lokalnej. Kształtowana przez pokolenia jego struktura stała się symbolicznym kodem, wyrażającym system wartości, reguły zachowania, rytuał. Jako rodzaj medium komunikacyjnego strój informował o społecznej pozycji i obrzędowej roli noszącego, był wyrazem prestiżu, odrębności i przynależności do danej grupy społecznej i regionalnej, pełnił funkcje religijne, magiczne, erotyczne i estetyczne.

Motywy dekoracyjne w strojach ludowych, wykorzystanie materiałów i technik, kryteria formalne, które kształtowały estetyczny i artystyczny charakter zdobień – to główne tematy konferencji „Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem i sztuką” na którą serdecznie zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy poniżej.

Pliki do pobrania:

konferencja-mgpe—zdobnictwo-stroju-ludowego___zaproszenie(2)

konferencja-mgpe—zdobnictwo-stroju-ludowego——zaproszenie-z-ozn-zmianami(2)

Sesja konserwatorska ''Drewno polichromowane. Konserwacja, badania, zachowanie''


Dyrektor “Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza na sesję konserwatorską “Drewno polichromowane. Konserwacja, badania, zachowanie” oraz na otwarcie wystawy “Drewno polichromowane – kilka słów o konserwacji” w dniu 3 grudnia 2015 roku w siedzibie Muzeum.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00. Bilety w cenie 6 zł i 8 zł.

Program spotkania w załączniku.

Pliki do pobrania:

program(2)

Interdyscyplinarna konferencja naukowa, pt. SIEDZIBY SZLACHTY GÓRNOŚLĄSKIEJ OD XVIII DO POCZĄTKU XX WIEKU… HISTORIA, ARCHITEKTURA, GOSPODARKA, STOSUNKI SPOŁECZNE

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Chorzów, 5 listopada 2015 roku

Już niebawem, 5 listopada 2015 roku, w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa: Siedziby szlachty górnośląskiej od XVIII do początku XX wieku. Historia, architektura, gospodarka, stosunki społeczne.

Inspiracją do zorganizowania konferencji jest planowana rekonstrukcja na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” górnośląskiego dworu wraz z jego otoczeniem. W referatach zaprezentowane zostaną wyniki badań z całego historycznego obszaru Górnego Śląska. Zakres czasowy obejmuje wiek XVIII do początku XX wieku. Przedstawione zostaną materiały podejmujące temat sposobu funkcjonowania i przekształcania się obszarów i zabudowań dworskich, ich zaplecza gospodarskiego, a także wzajemnych relacji i zależności pomiędzy właścicielami ziemskimi a ich pracownikami oraz mieszkańcami podlegających im wsi. Wśród zagadnień znajdzie się także życie codzienne oraz historia rodzin szlacheckich.

Program konferencji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

konferencja-mgpe—siedziby-szlacheckie___—program(1)

konferencja-mgpe—siedziby-szlachty-gornoslaskiej___—zaproszenie

konferencja-mgpe—siedziby-szlachty-gornoslaskiej___—zgloszenie