Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do udziału w  międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 21-22 czerwca 2017 roku.

Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska stanowi jeden z istotnych projektów badawczych podejmowanych w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Jego realizacja dostarczyła szeregu spostrzeżeń wskazujących na potrzebę analiz interdyscyplinarnych, w tym m.in. możliwości, jakie stwarza postęp w zakresie badań genetycznych. Dlatego proponujemy refleksję nad genealogią zarówno z perspektywy historycznej, jak i genetycznej, wskazując nowe drogi dla analiz i interpretacji dokonywanych nad zaproponowanym tematem w ramach antropologii, etnologii, historii, archeologii, nauk przyrodniczych i innych.

Zapraszamy do prezentacji zagadnień związanych z metodologią studiów genealogicznych w ujęciu zarówno historycznym, jak i genetycznym, wyników badań w tych obszarach, wskazówek, co do możliwości ich wykorzystania w innych dziedzinach nauki. Przedmiot zainteresowania organizatorów uwzględnia różnorodne przestrzenie badań społeczno-kulturowych obejmujących kwestię badania przeszłości w kontekście analizy genealogicznych losów człowieka.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla osób chcących poszukiwać informacji o swoich przodkach. Upowszechniony zostanie także Project SILESIA (Śląsk, Schlesien, w ramach Family Tree DNA), który powstał w 2016 roku za sprawą Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”. Głównym jego celem jest odkrycie bogatego dziedzictwa genetycznego Ślązaków i ich potomków. Przez wiele wieków Śląsk był miejscem migracji różnych nacji i grup etnicznych, co spowodowało, że stał się regionem niezwykle zróżnicowanym pod względem etnicznym i kulturowym. Projekt przeznaczony jest dla każdego potomka osoby, w linii męskiej lub żeńskiej, mającego swe korzenie na historycznym Śląsku.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej w plikach do pobrania.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Zgłoszenie