Opublikowano: 07 lutego 2023

9 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym roku odbędzie się on pod hasłem „ETNObiblioteki. Od rękopisów do baz danych”. Celem czwartej edycji wydarzenia jest promowanie bibliotek posiadających w swoich zasobach pozycje z zakresu etnografii, etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz  Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Bytomiu zapraszają do chorzowskiego skansenu na regionalne obchody tego święta.

Zgodnie z hasłem tegorocznego Dnia Etnografii podczas chorzowskiej konferencji prezentowane będą zarówno przykłady zbiorów cyfrowych jak i publikacje popularyzatorskie i naukowe wydawane w sposób tradycyjny, drukowany. O projektach cyfrowych związanych z etnografią i etnologia mówić będą m.in. przedstawicielki Projektu EtnoWiki. Jest to grupa wikipedystek-antropolożek i wikipedystów-antropologów angażujących się w działania koncentrujące się na zadaniach związanych z tworzeniem, korygowaniem, uzupełnianiem i tłumaczeniem na język polski haseł związanych z antropologią kulturową, etnologią i etnografią.

Przedstawiciele Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach zaprezentują warsztat nieprofesjonalnej dokumentacji dziedzictwa kulturowego oraz Mobilne Centrum Digitalizacji. Na spotkanie w skansenie przyjedzie stworzony specjalnie dla tego projektu pojazd MobiDIG w którym nieodpłatnie utrwalane są w postaci cyfrowej zasoby instytucji, organizacji kulturalnych, izb regionalnych i prywatnych kolekcjonerów. Na zakończenie części poświęconej zasobom cyfrowym  wystąpi przedstawicielka Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, która opowie o cyfryzacji etnomuzykologicznej kolekcji prof. Adolfa Dygacza.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dwie publikacje; pierwszą będzie książka Małgorzaty Pietrzak „Ciotka Nyszka i spółka” wydana przez Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, drugą – „Tu sie wszysko zaczło” Edwarda Jona z serii „Jako downi bywało” wydana przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. W konferencji uczestniczyli będą  autorzy obydwu publikacja – będzie więc okazja by porozmawiać z nimi bezpośrednio.

 

„Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej Od rękopisów do baz danych”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Bytomiu zapraszają

10.00–12.30

Klara Sielicka-Baryłka, Stowarzyszenie Wikimedia Polska Projekty Etno Wiki w środowisku muzealniczym i cyfrowym

Maria Weronika Kmoch, Stowarzyszenie Wikimedia Polska Etno Wiki w praktyce – projekt „Wikipedia na Kurpiowszczyźnie”

Łukasz Dziuba, Robert Garstka, Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach Przenosimy historię do Internetu – Mobilne Centrum Digitalizacji

Łukasz Balczarek, Paweł Siodłok, Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach Domowy etnolog – warsztat nieprofesjonalnej dokumentacji dziedzictwa kulturowego

Agata Krajewska, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Cyfryzacja etnomuzykologicznej kolekcji prof. Adolfa Dygacza – omówienie zasobów archiwalnych, cel projektu i obecny stan badań

12:30–13.00

Przerwa kawowa

13.00–14.00

Małgorzata Pietrzak, Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach: Prezentacja książki „Ciotka Nyszka i spółka”

Agnieszka Przybyła-Dumin, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Edward Jon Prezentacja książki „Tu sie wszysko zaczło” z serii „Jako downi bywało”

14.00–14.30

Prezentacja Mobilnego Centrum Digitalizacji Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach (przed budynkiem głównym) Dla chętnych zwiedzanie chorzowskiego skansenu oraz wystaw czasowych.