Opublikowano: 18 maja 2023

Serdecznie zapraszamy 21 maja  do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w godzinach 12.00 – 17.00 na imprezę plenerową ” Dzień Rzemiosła i Rękodzieła – od Śląska do Beskidu”. Podobnie jak w ubiegłym roku w organizację imprezy włączył się Regionalny Ośrodek Kultury z Bielska Białej.

Dzień Rzemiosła i Rękodzieła w chorzowskim skansenie to od lat prawdziwe święto dawnych zawodów. W trakcie wydarzenia przypominamy jak wiele wysiłku wymagało stworzenie przedmiotów codziennego użytku – sznurka, garnka czy koszyka.

Podczas tegorocznej edycji zachęcimy gości do udziału w pokazach i warsztatach tematycznych, w trakcie których zwiedzający będą mogli spróbować swoich sił w m.in. powroźnictwie, ciesielstwie, biciu monet czy wikliniarstwie.

Młynarz zaprosi do wspólnego mielenia mąki, a na wystawie „młyny i młynarstwo” będzie można pomielić mąkę w żarnach.

Nasi goście będą mogli wykonać drewnianą zabawkę, spróbować swoich sił w praniu na tarze czy sprawdzić się w prostych zadaniach stolarskich, skryba natomiast zaznajomi chętnych z tajnikami pisania gęsim piórem.

Tylko w skansenie ożyje ponad stuletni miech który rozpalał będzie żar w warsztacie kowalskim, gdzie wykuwane będą metalowe przedmioty. Pięknie naczynie z gliny będzie można wykonać własnoręcznie na kole garncarskim, pod okiem doświadczonej garncarki.

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej zaprosi do podpatrzenia pracy hafciarki i bibułkarki oraz nauczy szycia skórzanych pasów. Goście z Bielska Białej zorganizują także warsztaty malowania zabawki stryszawskiej.

Czas zwiedzającym umilą dwa zespoły regionalne, Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” oraz Kapela „Cóż to” z Brennej, które wmieszają się w publiczność i dadzą wyjątkowe występy w zagrodach na terenie skansenu.

Bilety w cenie 20 zł normalny, 12 zł ulgowy.

 

DZIEŃ RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA – OD ŚLĄSKA DO BESKIDU

Zagroda z Frydka – Paweł Kowalczyk

 • klepanie kosy,
 • wyrób ramek pszczelarskich
 • lanie świec woskowych

Chałupa z Dziećkowic

 • szewstwo

Chałupa z Krasów

 • toczenie w drewnie
 • stolarstwo

Łąka między Krasowymi a Grzawą

 • pranie na tarach

Stodoła z Grzawy

 • Pokaz wyrobu drewnianych ryczek (możliwość zakupu)

Młyn z Imielina/ spichlerz z Warszowic/ wiatrak z Grzawy

Oprowadzenie z przewodnikiem 

 • Pokazy pracy Młyna z Imielina w godzinach: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
 • Wystawa młynarska w spichlerzu z Warszowic w godzinach 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50,
 • Pokazy wnętrza wiatraka z Grzawy w godzinach 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.W/w obiekty będą otwarte przez cały czas trwania imprezy

Spichlerz chłopski z Bojanowa

 • rzeźba

Łąka przy zagrodzie z Sołtysa (do kręgów ogniskowych)

Pokazy Historyczne

 • skryba
 • kowalstwo
 • bicie monet
 • powroźnictwo

 

 

Zagroda z Panewnik – pokaz i warsztaty wikliniarskie

 

Kręgi ogniskowe – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej

Chałupa ze Strzemieszyc – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej

 • zabawka w drewnie ze Stryszawy
 • szycie skórzanych pasów
 • bibułkarstwo
 • haft

Przy chałupie ze Strzemieszyc – garncarstwo – Wolna Ceramika

 

Lista oraz rozmieszczenie pokazów może ulec zmianie.