Opublikowano: 24 czerwca 2024

XI sesja konserwatorska:
Eksponaty. Eksponowanie, magazynowanie, zabezpieczanie, dokumentacja”

20-21 listopada 2024 r.

 

Szanowni Państwo,

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ma zaszczyt zaprosić do udziału
w kolejnej – XI już – edycji sesji konserwatorskiej. Po 10 spotkaniach poświęconych konserwacjom wybranych grup obiektów, tym razem chcielibyśmy skupić się na tematyce bliskiej każdemu muzeum i związanej bezpośrednio z zachowaniem eksponatów.

Mimo, że problematyka ta jest stale obecna w dyskusjach konserwatorskich i muzealnych, wydaje nam się, że nadal wymaga ona eksploracji i pogłębienia. W ostatnim okresie wiele placówek zmodernizowało swoją bazę magazynową, zbudowało nowe pracownie konserwatorskie, wdrożyło systemy ewidencji i monitorowania zbiorów. Wiele stoi przed takimi wyzwaniami. Liczymy zwłaszcza na wymianę doświadczeń, przykłady dobrych praktyk, prezentacje projektów i realizacji, przy czym nie tylko monumentalnych rozwiązań systemowych ale także programów drobnych ulepszeń.

Konferencję planujemy zorganizować w formule dwudniowej, pod koniec listopada br. w siedzibie naszego Muzeum.

Interesują nas problemy:

  • magazynowania eksponatów, zarówno w kontekście projektowania i wnoszenia nowych obiektów jak i codziennej praktyki,
  • bieżącego zabezpieczania, zwłaszcza w placówkach nie posiadających specjalistycznych pracowni konserwatorskich,
  • tworzenia i realizowania strategii konserwatorskich,
  • monitorowania zbiorów i warunków ekspozycji,
  • dokumentowania i ewidencjonowania zbiorów w tym ich digitalizacji jako narzędzia upowszechniania.

 

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut (w przypadku referatów) oraz do 10 minut (dla komunikatów). Chcielibyśmy także by prócz sesji referatowych naszemu spotkaniu towarzyszył dyskusyjny panel wymiany doświadczeń.

Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 30 września 2024 roku na adres: cielesta@muzeumgpe-chorzow.pl.  Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

 

Formularz zgłoszeniowy