Opublikowano: 24 sierpnia 2020
Europejskie Dni Dziedzictwa - okładka informatora - Śląsk

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do udziału wydarzeniach i imprezach przygotowanych z tej okazji przez rozliczne instytucje kulturalne.

 

Elektroniczny informator w postaci pliku pdf (13MB) znaleźć można np. na naszej stronie pod niniejszym linkiem – Europejskie Dni Dziedzictwa – informator.

 

Uwaga! Jednocześnie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa debata zaplanowana na 12 września w naszym muzeum nie odbędzie się!

 

Czym są Europejskie Dni Dziedzictwa?

Cytując fragment opisu ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa są one „wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.”

Szerszy opis idei Europejskich Dni Dziedzictwa znaleźć można na stronie NID.