Opublikowano: 20 kwietnia 2020
Koń Ignac – najstarszy mieszkaniec skansenu w Chorzowie

Nasz skansen, to nie tylko nieożywione zabytki. Zamieszkuje go wiele zwierząt, zaś jednym z najstarszych jest koń Ignac. Ignac trafił do nas kilka lat temu z Parku Śląskiego, gdzie pracował ciągnąc bryczkę, czy też wozy np. podczas wywożenia liści. O tym, jak swoją skansenową emeryturę spędza nasz skansenowy rumak opowiada Patrycja Baron-Kuszka z Działu Utrzymania Przyrody.

Gdyby materiał filmowy nie załadował się automatycznie poniżej, to można go znaleźć w ramach naszego kanału YouTube.