Opublikowano: 17 czerwca 2024

 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”  rozpoczęło realizację zadań inwestycyjnych obejmujących zabytkową ekspozycję i budynki służące działalności edukacyjnej.

W czerwcu ruszył pierwszy etap remontu budynku wielofunkcyjnego, który dotyczy naprawy poszycia dachowego oraz impregnacji drewnianej elewacji. Prace nie zakłócają funkcjonowania  zaplecza budynku muzeum, w którym na bieżąco prowadzone są warsztaty, lekcje muzealne, wykłady oraz konferencje. Remont jest finansowany z dotacji celowej w wysokości 352 000 zł, przyznanej przez Zarząd Województwa Śląskiego.

W okresie letnim MGPE przeprowadzi również prace konserwatorskie i remontowe zabytkowych budynków na ekspozycji. Zadania te są szczególne ważne dla zachowania dziedzictwa i dawnego krajobrazu, który mogą poznawać kolejne pokolenia zwiedzających.

Planowane prace dotyczą przede wszystkim wymian zniszczonych pokryć dachowych ze słomy. Nowe strzechy zostaną położone na chlewie z Kobióra, stodole z Brzeźć, szopach na narzędzia i wozy z Kryr usytuowanych w zagrodzie bogatego chłopa z Frydka. Remont obejmie także naprawę zniszczonych elementów konstrukcji budynków, oraz montaż nowej podłogi w stodole. Pokrycie dachowe, tym razem z desek, zostanie także wymienione na spichlerzu z Brennej. Inny charakter będą miały prace w chałupie ze Strzemieszyc – tu planowana jest wymiana zniszczonych wewnętrznych tynków. W wiatraku z Grzawy zostanie przeprowadzona naprawa i konserwacja jego mechanizmów, stabilizacja budynku i ponowny montaż skrzydeł. Efektem tych działań (prócz zabezpieczenia i poprawy stanu samego zabytku) będzie przywrócenie możliwości przeprowadzania pokazów pracy wiatraka

Koszt inwestycji finansowany w całości z budżetu Województwa Śląskiego dzięki przyznanej dotacji celowej wyniesie 838 000 zł.