Opublikowano: 19 maja 2022
MGPE-IX-sesja-konserwatorska-wózek

Szanowni Państwo ,
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej – IX już – edycji sesji konserwatorskiej, tym razem poświęconej problematyce konserwacji zabawek i sprzętów przeznaczonych dla dzieci.

Muzeum pragnie osnuć narrację sesji wokół efektów konserwacji własnych zabytków – wózków dziecięcych i wózka dla lalek oraz pokazać fragment swojej kolekcji zabawek. Te skomplikowane przedmioty zabudowane z wielu materiałów stanowią wbrew pozorom niemałe wyzwanie konserwatorskie. Łączą problematykę konserwacji metalu, w tym elementów niklowanych, wikliny, drewna polichromowanego, skór, tkanin, materiałów sztucznych. W trakcie sesji chcielibyśmy jednak poruszyć nie tylko problemy dotyczące konserwacji zabawek. Interesują nas także zagadnienia związane z gromadzeniem, przechowywaniem, katalogowaniem i eksponowaniem takich kolekcji.

Mamy nadzieję, że tegoroczna sesja konserwatorska stanie się przyczynkiem do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń związanych zarówno z konserwacją i ochroną muzealnych eksponatów, jak też popularyzacją wiedzy na temat takich zabytków.

Termin spotkania: 25 listopada 2022 r.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut (w przypadku referatów) oraz do 10 minut (dla komunikatów). Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 lipca 2022 roku na adres: klajmon@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Komitet organizacyjny:
dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Barbara Klajmon
mgr Damian Adamczak
mgr Paulina Chyłka-Księżarek
Małgorzata Książek

Sesja konserwatorska – formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)