Opublikowano: 02 marca 2020
Galeria Jednego Eksponatu – miarka z cechą legalizacyjną

Galeria Jednego Eksponatu – miarka z cechą legalizacyjną | marzec 2020

[ Aktualizacja ] Szanowni Państwo, ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo spowodowane tzw. koronawirusem, teren muzeum jest niedostępny dla zwiedzających do 14 kwietnia br. W związku z tym czas trwania wystawy zostanie przedłużony. O dokładnych terminach będziemy informowali.

Serdecznie zapraszamy na wystawę otwierającą drugą odsłonę cyklu „Jeden przedmiot, wiele opowieści”, która prezentowana jest w Budynku Głównym w Galerii na Piętrze. Głównym obiektem marcowej ekspozycji jest miarka z cechą legalizacyjną o numerze inwentarzowym GPE-3887.

Słowem miarka określa się pojemnik służący do odmierzania materiałów sypkich, przede wszystkim zboża, ale także innych ziaren, np. maku czy produktów będących wynikiem mielenia ziarna, np. mąki. Najczęściej wykonywano go z drewnianych klepek lub łubu. Pojemniki te przyjmowały różne rozmiary – od podwielokrotności litra (¼ czy ½ litra) do jego wielokrotności (10 czy 50 litrów).

Do obrotu handlowego dopuszczane były jednak tylko miarki, które miały cechę legalizacyjną – czyli znak umieszczany na przyrządach pomiarowych – która potwierdzała, że są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami i gwarantowała dokładnie taką pojemność jak deklarowana.

Główny eksponat prezentowany na wystawie to miarka o pojemności 10 litrów z końca XIX lub początku XX wieku. Wykonano ją z łubu drzewnego obitego żelaznymi obręczami, które wzmacniają całą konstrukcję, a zarazem chronią przed próbą modyfikacji objętości naczynia. Na zewnętrznej ściance wypalona została cecha legalizacyjna, którą nadał urząd miar w Brzegu podlegający pod Inspektorat (główny urząd miar) we Wrocławiu w ówczesnym Cesarstwie Niemieckim.

Na wystawie znalazły się także inne miarki z cechami legalizacyjnymi oraz naczynia, które ich nie miały, służące wyłącznie do codziennego użytku w gospodarstwach domowych. Ponadto na ekspozycji umieszczono skrzynię na zboże, cepy kapicowe, łopaty do zboża czy wózek na worki.

Eksponat wraz z towarzyszącą mu ekspozycją można zobaczyć w Galerii Na Piętrze, w budynku głównym Muzeum, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie Wejście główne, kasa oraz parking muzeum znajdują się od strony Alei Harcerskiej.

Kontakt w sprawie wystawy: Krzysztof Bulla, Dział Nauki MGPE: tel. 32 241 07 18, wew. 214.

Galeria-Jednego-Eksponatu-–-miarka-z-cechą-legalizacyjną---skansen-Chorzów

Galeria-Jednego-Eksponatu-–-miarka-z-cechą-legalizacyjną---skansen-Chorzów