Opublikowano: 22 sierpnia 2023

W ramach projektu planowana jest publikacja dzieła Anny Stronczek pt. „Kocham swoje miejsce na ziemi. Jak ze studnie wyciongniynte opowieści, zwyczaje i życie”, które będzie piątym tomem wydanym w ramach nagradzanej serii wydawniczej „Jako downi bywało”. Celem zadania jest ochrona elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanych z życiem społecznym na terenie Rybnika-Kłokocina. Publikacja będzie miała charakter specjalistyczny: poprzez walory dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie – w zakresie obyczajowości, obrzędowości, wierzeniowości, folkloru słownego, a także samego języka jako nośnika tychże – stanowić będzie jeden z elementów zapisu doświadczenia mieszkańców regionu. Wydaniu publikacji towarzyszyć będzie konkurs dla dzieci i młodzieży, spotkanie autorskie oraz wykonanie nagrania audio, które będzie dostępne na stronie internetowej Muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Całkowita wartość projektu – 42 722,12 zł. Dofinansowanie ze środków MKiDN – 20 000,00 zł.